Dronem w smog

Dronem w smog

Urząd Miasta Żory (UM) przypomina, że jedną z przyczyn smogu w regionie (Śląsk) jest spalanie w domowych piecach odpadów i niskiej jakości paliw.
By zapobiegać tym nielegalnym działaniom UM prowadzi wzmożone kontrole, do których wykorzystuje m.in. bezzałogowy statek powietrzny (drona), wyposażony w aparaturę pomiarową do kontroli jakości spalin emitowanych z kominów.

W Żorach uderzają dronem w smog

Dron pomaga wykryć przypadki łamania przepisów antysmogowych, czyli spalania w piecach odpadów oraz paliw złej jakości. Jego aparatura umożliwia m.in. analizę składu chemicznego dymu wydobywającego się z kominów. Dzięki temu można szybko wytypować te domy, do których powinni wejść pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych UM, by pobrać próbki z paleniska i potwierdzić łamanie przepisów – zaznacza żorski magistrat.

Żorski UM zaznacza, że pierwszego dnia, gdy podjęto kontrole przy użyciu drona zweryfikowano czym ogrzewanych jest kilkadziesiąt nieruchomości. W tym sezonie grzewczym (do momentu publikacji informacji na stronie internetowej miasta), w wyniku kontroli stwierdzono cztery przypadki spalania odpadów. Jednocześnie magistrat ostrzega, że kontrole będą prowadzone na terenie całego miasta.

Przy okazji magistrat informuje, że kontrole palenisk w nieruchomościach prywatnych przeprowadzane są przez uprawnionych pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych UM. Posiadają oni legitymację ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz nazwą komórki organizacyjnej magistratu. Legitymacja opatrzona jest pieczęciami, a upoważnienie do prowadzenia kontroli wydawane jest przez Prezydenta Miasta Żory na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Właśnie takie imienne upoważnienie uprawnia do kontroli nieruchomości pod kątem tego co spalane jest w piecach.

Na podstawie www.zory.pl

fot. UM Żory

 

reklama