Dronem po bytomskich kominach

Należącego do Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach drona – mobilną platformę do monitoringu wybranych parametrów związanych z tzw. niską emisją – testował Urząd Miasta w Bytomiu. W urządzeniu zastosowano laserowe mierniki stężenia pyłu, dwutlenku i tlenku węgla. Jak zaznaczają jego twórcy, „latające laboratorium” jest w stanie podać dokładne źródło i wielkość zanieczyszczeń.

Zastosowanie drona, zdecydowanie skraca czas kontroli, bo urządzenie pobierając próbkę dymu wydobywającą się z konkretnego komina, natychmiast bada jej skład, a następnie za pomocą specjalnego oprogramowania dane przesyła do operatora i zapisuje je w bazie.

Udział w tym pilotażowym projekcie, to kolejne proekologiczne przedsięwzięcie miasta, którego celem jest poprawa jakości powietrza. Zaznaczę, że programy ukierunkowane na walkę z niską emisją realizowane są w naszym mieście już od 1994 roku – powiedział Andrzej Panek, wiceprezydent Bytomia, podczas pokazowego testu drona.

Jednocześnie magistrat informuje, że jak dotąd bronią stosowaną w walce z lokatorami lub przedsiębiorcami spalającymi szkodliwe substancje, były czasochłonne kontrole straży miejskiej oraz pracowników Wydziału Ekologii Urzędu Miejskiego w Bytomiu, którzy reagują na zgłoszenia dotyczące zadymiania. – Mówiąc o budowaniu świadomości ekologicznej, zwracamy uwagę użytkowników domowych palenisk, by nie traktowali ich jak śmietników, bo szkodzą przede wszystkim sobie samym – stwierdził wiceprezydent.

Przy okazji władze miasta przypominają, że pod koniec 2015 ubiegłego roku miasto podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowę o dofinansowanie działań zmierzających do ograniczania niskiej emisji, w ramach programu KAWKA. Bytomski program zakłada podłączenie kilkudziesięciu budynków do sieci ciepłowniczej i likwidację ok. 450 starego typu zasypowych pieców węglowych. W tym roku dofinansowanie otrzymało sześć wspólnot mieszkaniowych na kwotę ponad 470 tys. zł, a w ramach wykonanych prac zlikwidowano 139 pieców węglowych.

Jak informuje magistrat, łącznie w latach 2012 – 2016 m.in. w ramach przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Bytomia”, realizowanego w ramach KAWKI, oraz projektu termomodernizacji szkół w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego, na walkę z niską emisją w mieście przeznaczono ok. 90 mln zł.

Na podstawie www.bytom.pl

fot. Archiwum UM w Bytomiu

reklama

 

reklama