Dozwolona koncentracja

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że powołanie wspólnego przedsiębiorcy przez Polską Grupę Energetyczną (PGE), KGHM Polska Miedź, Tauron Polska Energia i Eneę nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. Taka koncentracja jest konieczna, by zrealizować pierwszą w Polsce elektrownię atomową.
 
W tym celu zostanie utworzona spółka PGE EJ 1, która będzie pilotowała proces inwestycyjny, przeprowadzała badania lokalizacyjne, by w końcu wybudować obiekt. Firma zostanie powołana przez PGE. W wyniku koncentracji sprzeda ona po 10% udziałów dwóm innym spółkom energetycznym: Tauronowi i Enei, a także KGHM-owi.
 
W toku postępowania prowadzonego przez UOKiK stwierdzono, że koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji, gdyż udział energii pozyskiwanej z planowanej elektrowni ma wynieść – według szacunków – 7%, nie zwiększy zatem istotnie pozycji spółek energetycznych na rynku wytwarzania i wprowadzania do obrotu energii elektrycznej. W dalszym ciągu będą one produkować energię z innych źródeł, niezależnie od siebie.
 
Decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli połączenie nie zostanie dokonane w terminie dwóch lat od ich wydania.
 
Na podstawie: www.uokik.gov.pl
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

Partner Portalu