Wymiana ogrzewania

Dotacje na zmianę ogrzewania

Kielecki magistrat ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła.

Wymiana źródeł ciepła na proekologiczne ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie miasta Kielce.

Wymiana ogrzewania na proekologiczne

O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne, jak i wspólnoty mieszkaniowe. Wsparcie finansowe będzie udzielane na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – w kwocie do 5 tys. zł, na zastosowanie ogrzewania gazowego w wysokości do 4 tys. zł. Z kolei wymiana dotychczasowego ogrzewania na ogrzewanie elektryczne lub olejowe, a także zastosowanie pompa ciepła wspierane będzie dotacją w wysokości do 3 tys. zł.

 

Dotacja może być udzielona w kwocie 30% kosztu kwalifikowanego realizacji Zadania, przy czym maksymalna kwota dotacji jest ograniczona do kwot ww. dla poszczególnych rodzajów inwestycji.

Zasady udzielania Dotacji określone są w §2 i § 3 Uchwały Nr XLI/852/2017 Rady Miasta Kielce z 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 8 maja 2017 r., poz. 1676).

Na wnioski o udzielenie dotacji Urząd Miasta Kielce będzie czekać do 31 października.

Na podstawie www.um.kielce.pl

fot. sozosfera.pl