dotacje na zamianę ogrzewania

Dotacje na zamianę ogrzewania na proekologiczne

Urząd Miejski we Wrocławiu (UM) donosi, że można już składać wnioski na dotację do wymiany pieców w ramach programu „KAWKA+ 2019”.

Wydział Środowiska i Rolnictwa UM ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Wrocław na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne.

We Wrocławiu można składać wnioski o dotacje na zamianę ogrzewania na proekologiczne

Jak wskazuje UM, dotacja celowa może być udzielona na realizację w lokalach mieszkalnych i nieruchomościach wykorzystywanych na cele mieszkaniowe zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą likwidację stałego systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym, będącego jedynym stałym źródłem ogrzewania. System taki będzie można zastąpić podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewaniem gazowym, elektrycznym bądź na lekki olej opałowy, a także urządzeniami grzewczymi wykorzystującymi odnawialne źródła energii (OZE), w tym pompy ciepła.

Jak podaje wrocławski ratusz, beneficjentami mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Oczywiście dotyczy to nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Wrocławia.

Wszelkie niezbędne formularze, wniosku o udzielenie dotacji, pełnomocnictw, o rozliczenie dotacji, protokołów realizacji zadania oraz zestawienia kosztów dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wrocławskiego magistratu oraz w Centrum Obsługi Mieszkańca V (ul. Hubska 8-16, Wrocław).

Jednocześnie UM informuje, że wnioski o udzielenie dotacji w bieżącym roku będą przyjmowane do 30. września br.

Wnioski należy składać w formie papierowej w Centrum Obsługi Mieszkańca V lub przesłać na adres: Wydział Środowiska i Rolnictwa, Urząd Miejski Wrocławia, ul. Hubska 8-16; 50-502 Wrocław.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM we Wrocławiu

fot. sozosfera.pl

 

reklama