na wymianę węglowych źródeł ciepła

Dotacje na wymianę węglowych źródeł ciepła

Urząd Miasta Torunia (UM) przypomina, że od 1 sierpnia br. mieszkańcy grodu Kopernika mogą składać wnioski o udzielenie dotacji na wymianę węglowych źródeł ciepła na źródła niskoemisyjne. Zostaną one rozliczone w 2020 r.

Magistrat przypomina, że wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie do 31 lipca roku, w którym udzielona ma być dotacja.

W Toruniu dotacje na wymianę węglowych źródeł ciepła czekają na mieszkańców

Jak zaznacza UM, dofinansowanie może sięgnąć 60% kosztów, w przypadku likwidacji ogrzewania węglowego i podłączenia obiektów do centralnej sieci ciepłowniczej, a nawet do 70% jeśli inwestycja zostanie przeprowadzona na obszarze Starego Miasta i Bydgoskiego Przedmieścia. W przypadku zastosowania do celów grzewczych pieców gazowych dotacja również może sięgnąć 60% kosztów (lecz nie więcej niż 7200 zł), a przy jednoczesnej likwidacji ogrzewania na paliwo stałe we wszystkich lokalach w budynku wielorodzinnym w sytuacji wsparcie finansowe może wynieść 70% (maksymalnie 8 400 zł).

Wsparcie w wysokości do 50% kosztów (lecz nie więcej niż 8000 zł) można pozyskać w przypadku zastosowania do celów grzewczych pompy ciepła. Także w przypadku przejścia na ogrzewanie z wykorzystaniem energii elektrycznej można liczyć na dofinansowanie na poziomie 50% kosztów (nie więcej niż 6000 zł).

Jak podkreśla UM, wnioski o udzielenie dotacji muszą być złożone przed likwidacją systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, a należy je składać w Wydziale Środowiska i Zieleni UM Torunia.

Przy okazji toruński magistrat podsumował nabór wniosków zakończony 31 lipca 2019 r. W jego ramach złożonych zostało 370 podań o dotacje do wymiany systemów ogrzewania na bardziej przyjazne dla środowiska. Te osoby, które zakończą inwestycję do końca października br., otrzymają zwrot nakładów jeszcze w tym roku. Pula pieniędzy przeznaczonych przez miasto na ten cel to 2,5 mln zł.

Dodatkowo UM podsumował okres od 1997 r. do końca 2018 r., w którym w Toruniu zlikwidowano 1184 lokalnych kotłowni węglowych (w mieszkaniach, domach jednorodzinnych i jednostkach prowadzących działalność gospodarczą) oraz 6118 pieców kaflowych opalanych węglem kamiennym w mieszkaniach.

Na podstawie www.torun.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

reklama