Dofinansowanie wymiany 83 źródeł ciepła

Dofinansowanie wymiany 83 źródeł ciepła

1,8 mln zł trafi do Pszczyny na działania związane z poprawą jakości powietrza – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (UMWŚ). Uroczyste przekazanie umowy odbyło się w Urzędzie Gminy w Pszczynie, a uczestniczyli w nim Jakub Chełstowski, marszałek województwa i Dariusz Skrobol, burmistrz Pszczyny. W ramach projektu planowane jest dofinansowanie wymiany 83 źródeł ciepła.

Dofinansowanie wymiany 83 źródeł ciepła by poprawić jakość powietrza

Poprawa jakości powietrza to jedno z największych wyzwań, jakie stoją przed regionem, dlatego przyjęliśmy strategię rozwoju województwa śląskiego „Zielone Śląskie 2030”. Stawiamy na poprawę jakości powietrza i wspieramy gminy, które chcą wesprzeć mieszkańców w wymianie wysokoemisyjnych źródeł ciepła, bo to inwestycja nie tylko w ekologię, ale przede wszystkim w zdrowie i życie mieszkańców – powiedział marszałek Chełstowski.

Jak zaznaczył UMWŚ, celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie gminy Pszczyna. Ma to być osiągnięte poprzez wymianę wysokoemisyjnych (starych i o niskiej sprawności) źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynkach objętych „Programem STOP SMOG w Gminie Pszczyna”.

Z naszych danych wynika, że z dziewięciu tysięcy starych pieców pozostało nam do wymiany 7,5 tysiąca i robimy wszystko, żeby jak najszybciej te programy uruchomić. Postaramy się, by w najbliższych trzech latach co najmniej połowę z tych starych źródeł ciepła wymienić – podkreślił burmistrz Pszczyny.

Dofinansowanie wymiany 83 źródeł ciepła. 1,56 mln zł ze środków unijnych

Projekt „Program STOP SMOG w Gminie Pszczyna” będzie realizowany do 31 grudnia 2021 r. Całkowita wartość projektu to ponad 1,8 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 1,56 mln zł. W ramach projektu planowane jest dofinansowanie wymiany 83 źródeł ciepła.

Celem wsparcia ma być poprawa jakości powietrza przez ograniczenie emisji do atmosfery pyłów PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, a także wspieranie rodzin, które doświadczają tzw. ubóstwa energetycznego – dodał UMWŚ.

Na podstawie www.slaskie.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama