Wymianę starych kotłów

Dofinansowanie na wymianę starych kotłów węglowych w Zakopanem

Zakopane promuje proekologiczne źródła ciepła, oferując dofinansowanie na wymianę starych kotłów węglowych. Wysokość dotacji wynosi nawet do 14 tys. zł – podkreśla Urząd Miasta Zakopane (UM).

Są środki na wymianę starych kotłów węglowych. Co mają do wyboru mieszkańcy?

Burmistrz Miasta Zakopane przypomina o obowiązku wymiany pieców bezklasowych – „kopciuchów” i możliwości podłączenia się do sieci gazowej, geotermalnej lub montażu pompy ciepła. To jedno z rozwiązań w zwalczaniu smogu oraz poprawy stanu jakości powietrza – zaznacza UM. Działanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020: Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach – w zakresie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie niskoemisyjne oraz sposobu jej rozliczenia i sposobu kontroli realizacji zadania.

Magistrat przypomina, że zgodnie z zapisami przyjętej w 2017 r. Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, czyli tzw. uchwały antysmogowej, na terenie województwa małopolskiego obowiązują następujące nakazy i ograniczenia:

  • do końca 2022 r. konieczna jest wymiana bezklasowych kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych, tzw. kopciuchów,
  • do końca 2026 r. należy wymienić kotły, które spełniają tylko podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
  • kocioł klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 zainstalowany przed 1 lipca 2017 roku, można użytkować bezterminowo.

Kto może skorzystać ze wsparcia na wymianę starych kotłów węglowych?

Zakopane oferuje dofinansowanie dla wszystkich, którzy wyrażą chęć wymiany starego pieca. Z dotacji skorzystać może każdy właściciel domu jedno- i wielorodzinnego w Zakopanem. Kocioł węglowy można będzie wymienić na wymiennik geotermalny, kocioł gazowy lub pompę ciepła. Kwoty dofinansowań wynoszą do 14 tys. zł, a wniosek o dotację należy złożyć w Urzędzie Miasta Zakopane.

Wymiana kotłów węglowych na proekologiczne źródła ciepła stanowi jedną z podstaw w dbaniu o czyste powietrze, a UM podpowiada, że istnieje kilka różnych rozwiązań, które pomogą w proekologicznym ogrzaniu domu. Energia geotermalna jest źródłem o nieograniczonej dostępności. Pochodzi ze skał oraz wody z wnętrza Ziemi. Jest więc powszechnie dostępna, niewyczerpalna i odnawialna. Ogrzewanie gazowe natomiast cechuje się niskimi kosztami eksploatacji w porównaniu np. z ogrzewaniem elektrycznym. Podczas spalania gazu nie powstają produkty takie jak pył czy sadza, dzięki czemu jest to kolejne proekologiczne źródło możliwe do zastosowania w Zakopanem. Z kolei pompa ciepła zużywa niewiele energii elektrycznej, a także nie spala żadnego paliwa kopalnego.

Wymiana „kopciuchów” misją miasta

Wymiana „kopciuchów” stała się jedną z głównych misji miasta w walce o lepszy stan powietrza. W przydomowych kotłowniach niestety często spalane są niskiej jakości drewno, węgiel, a nawet materiały do tego nieprzeznaczone. W połączeniu z przestarzałą technologią pieca, finalnie do atmosfery przedostaje się ogromna ilość pyłów i substancji rakotwórczych. Powoduje to m.in. smog, który szkodliwie wpływa na zdrowie ludzi. Zanieczyszczenia powietrza są przyczyną wielu zgonów, dlatego ważne jest zminimalizowanie emisji spalin do atmosfery m.in. poprzez wymianę kotłów węglowych w gospodarstwach domowych. Należy pamiętać, że do końca 2022 r. zastąpienie kotłów bezklasowych proekologicznymi źródłami ciepła w ramach uchwały antysmogowej jest dla mieszkańców całej Małopolski obowiązkiem – przypomina UM.

Zanieczyszczenia, które dostają się do atmosfery przez spalanie niskiej jakości paliw, mają bardzo duży wpływ na zdrowie – zaznaczają miejscy urzędnicy i powołując się na wyniki badań WHO wskazują, że zanieczyszczenia powietrza znacznie podwyższają ryzyko wystąpienia nowotworów, np. raka płuc, jamy ustnej, gardła i krtani, przełyku czy nerek. Generowany przez piece na paliwo stałe smog może prowadzić do przewlekłych chorób układu oddechowego. By zadbać o swoje zdrowie, należy wprowadzać zmiany, które pozwolą oddychać dobrej jakości powietrzem – podkreśla UM.

Wspierają wymianę starych kotłów by poprawić jakość powietrza

Redukcja emisji CO2 i poprawa stanu jakości powietrza z każdym rokiem przynoszą większe efekty – wskazują miejscy urzędnicy i chwalą się, że od 2018 r. zredukowano emisję o 24 tony pyłu PM2,5 i 60 ton pyłu PM10. Według UM, optymistycznie przedstawia się również sprawa ilości emitowanego do powietrza dwutlenku węgla – udało się obniżyć jego emisję o 14 tys. ton. To pokazuje, jak skuteczny jest program i jak ważne jest jego kontynuowanie – zaznacza UM.

Miasto wskazuje przy tym, że dodatkowo, w ramach programu 4.4.2 odnośnie obniżenia poziomu niskiej emisji, rozpoczyna akcję dotarcia z informacją do mieszkańców. Do domów mieszkańców zapukają edukatorzy, którzy przedstawią możliwości skorzystania z programu dotacji do zmiany źródła ogrzewania, udzielą informacji, jak skorzystać z dofinansowania oraz będą zachęcać do dbania o czyste powietrze. Wizyty odbywać się będą wyłącznie w celach informacyjno-edukacyjnych. Wyznaczeni pracownicy będą posiadali identyfikatory Urzędu Miasta. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z Wydziałem Ochrony Środowiska UMZ pod numerem telefonu 182020497 lub 182020424 – zaznacza UM. Edukatorzy nie pobierają żadnych opłat od mieszkańców – dodają miejscy urzędnicy.

Na podstawie nadesłanej informacji

rys. UM Zakopane

reklama

 

reklama