Dofinansowanie na wymianę ogrzewania

Dofinansowanie na wymianę ogrzewania w miastach

O tym, że jakość powietrza w wielu miejscach Polski jest bardzo zła nie trzeba już chyba nikogo przekonywać. To właśnie chęć poprawy tego elementu środowiska, otaczającego mieszkańców i wpływającego na ich zdrowie, skłania liczne samorządy do działania. Przejawem tego jest m.in. dofinansowanie na wymianę ogrzewania na proekologiczne udzielanego mieszkańcom. Do grona miast wspierających tego typu inwestycje należą Białystok i Kielce.

Dofinansowanie na wymianę ogrzewania w Kielcach

Urząd Miasta Kielce (UM) poinformował, że prezydent miasta ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła, której celem jest właśnie ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta Kielce.

Zadaniami, które mogą zostać dofinansowane o są: podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z możliwością podłączenia sieci ciepłej wody użytkowej w przypadku podłączenia budynku wielorodzinnego i instalacji w budynku węzła cieplnego (kwota wsparcia do 40 tys. zł), instalacja gazowego lub elektrycznego urządzenia grzewczego na jeden lokal wyodrębniony lub na jeden budynek mieszkalny (8 tys. zł) i zastosowanie pompy ciepła w budynku mieszkalnym (8 tys. zł). Dotacje mogą być udzielane osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym, w kwocie 90% kosztu kwalifikowanego realizacji zadania, przy czym maksymalna kwota dotacji jest ograniczona do kwot ww. dla poszczególnych rodzajów zadań.

Dofinansowanie na wymianę ogrzewania w Białymstoku

Z kolei Miasto Białystok ogłosiło dodatkową rekrutację na wymianę kotłów gazowych. Realizacja projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku” umożliwia białostoczanom wymianę starego pieca na nowy, gazowy. Projekt realizowany jest dzięki dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – tłumaczy Urząd Miejski w Białymstoku (UM).

Białostocki magistrat dopowiada, że realizacja projektu już trwa, a deklaracje o przystąpieniu do rekrutacji dodatkowej można składać do 7 lutego br. Dofinansowanie w rekrutacji dodatkowej zostanie udzielone na montaż kotła gazowego w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, u co najmniej jednego wnioskodawcy (w przypadku zmniejszenia się liczby dotychczasowych uczestników projektu, ta liczba może ulec zmianie – zaznacza UM. Kotły gazowe zostaną zamontowane do 31 października 2020 r.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w projekcie powinni złożyć deklarację wraz z niezbędnymi załącznikami. Są one dostępne na stronie www.bip.bialystok.pl, gdzie również można znaleźć więcej informacji o projekcie.

Na podstawie www.um.kielce.pl i www.bialystok.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

reklama