dla czystego powietrza

Dofinansowanie dla czystego powietrza

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wesprze działanie na rzecz czystego powietrza w Skierniewicach.

Na modernizację swojej kotłowni oraz ograniczenie emisji pyłów i dwutlenku siarki do atmosfery spółka Energetyka Cieplna Skierniewice otrzyma z NFOŚiGW ponad 21 mln zł.

Skierniewice z dofinansowaniem z NFOŚiGW dla czystego powietrza

Przy okazji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podkreśla, że skierniewicki projekt wpisuje się w antysmogową strategię Ministerstwa Środowiska.

Projekt obejmuje swoim zakresem wykonanie kompletnego układu oczyszczania spalin, złożonego z modułu odsiarczania, zintegrowanego z układem odpylania gazów wylotowych. Jako efekt ekologiczny zadania przewidziano ograniczenie emisji dwutlenku siarki (SO2) o 176,726 Mg/rok, przy produkcji równoważnej 486751,68 GJ/rok lub o 0,36 kg/GJ wyprodukowanej energii cieplnej brutto w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. W tym samym okresie nastąpi ograniczenie emisji pyłu o 13,93 Mg/rok dla produkcji równoważnej 486751,68 GJ/rok lub o 0,098 kg/GJ wyprodukowanej energii cieplnej brutto.

Umowę regulującą dofinansowanie projektu 26 kwietnia br. w Warszawie podpisali Artur Michalski, zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW, oraz Jan Woźniak, prezes Zarządu Energetyka Cieplna Skierniewice. Całkowity koszt projektu to niespełna 28,35 mln zł. Kwota dofinansowania z NFOŚiGW wynosi prawie 21,26 mln zł.

Dofinansowanie tej inwestycji umożliwia program priorytetowy NFOŚiGW Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 1) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. NFOŚiGW

reklama

 

reklama