Dofinansowanie budowy kotła

Dofinansowanie budowy kotła biomasowego w Grudziądzu

30 grudnia 2021 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie podpisane zostały umowy na dofinansowanie budowy kotła biomasowego spalającego luźną słomę. W imieniu OPEC-INEKO podpis pod umowami złożył Mirosław Radecki, prezes spółki, a z ramienia NFOŚiGW – Artur Michalski, zastępca prezesa Zarządu.

Dofinansowanie budowy kotła biomasowego – dotacja i pożyczka z NFOŚiGW

Całkowity koszt projektu Grupy OPEC realizowanego pn. „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę biomasowej jednostki kotłowej w EC Łąkowa w Grudziądzu” ma wynieść ponad 72,2 mln zł. Jak podaje grudziądzka spółka, NFOŚiGW przyznał dofinansowanie w postaci dotacji w wysokości nieco ponad 36.1 mln zł oraz preferencyjnej pożyczki w kwocie równiej dotacji. Obie formy wsparcia – dotacja i pożyczka – pozwolą na zbudowanie źródła ciepła, opalanego paliwem w postaci luźnej słomy, o mocy ok. 15 MW.

To rozwiązanie ma umożliwić ograniczenie spalania węgla i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w produkcji ciepła i energii elektrycznej. Efektem ma być także zdecydowane obniżenie kosztów operacyjnych działalności, związanych z zakupem uprawnień do emisji CO2 i wzrost bezpieczeństwa energetycznego Grudziądza, dzięki zapewnieniu dywersyfikacji paliw.

Dofinansowanie budowy kotła biomasowego pozwoli na realizację inwestycji, która umożliwi także wypełnianie obowiązków, wynikających z obecnych i przewidywanych w przyszłości uregulowań polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej oraz pakietu klimatycznego w zakresie ochrony środowiska – dodaje spółka z Grudziądza.

Zapewnione zostało dofinansowanie budowy kotła biomasowego – teraz czas wyłonić wykonawcę

Spółka zaznacza też, że w najbliższych dniach rozpocznie się postępowanie przetargowe, które ma wyłonić generalnego wykonawcę inwestycji. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na I kwartał 2024 r. Projekt jest jedną z inicjatyw zawartych w strategii Grupy OPEC, która zakłada ograniczenie udziału energii wytwarzanej z węgla do maksymalnie 50% do 2025 r. Ambicją Grupy OPEC jest przejście na produkcję energii elektrycznej i ciepła w oparciu o OZE, maksymalnie wykorzystując lokalne paliwa i zasoby.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. OPEC Grudziądz

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama