Dodatkowe dofinansowanie wymiany pieców

Dodatkowe dofinansowanie wymiany pieców

Urząd Miasta Krakowa (UM) poinformował, że jest w trakcie opracowywania koncepcji dotyczącej programu dla osób, które nie dostały dofinansowania do wymiany pieców. Jak podaje magistrat, program ów ma objąć tych krakowian, których wnioski o dotacje zostały odrzucone ze względów formalnych.

Dodatkowe dofinansowanie wymiany pieców – opracowywana jest koncepcja programu

Według informacji podanej przez UM, program jest opracowywany na 2020 r., a na jego realizację, w budżecie ma zostać zarezerwowanych ok. 5 mln zł. Będzie om mógł objąć ponad 400 mieszkańców, którzy w terminie do 30 czerwca br. złożyli wnioski w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

Mieszkańcy, którzy dopełnią formalności będą mogli ubiegać się o dofinansowanie inwestycji na poziomie maksymalnie 60%.

Wśród przyczyn niespełnienia wymogów formalnych krakowski magistrat wymienia: wnioski złożone bez wyliczenia metrażu mieszkania – ok. 120 osób, brak tytułu prawnego do nieruchomości – ok. 150 osób i brak zgody właściciela lub współwłaściciela – ok. 150 osób.

Trwają kontrole przestrzegania uchwały antysmogowej

Warto też zwrócić uwagę, że w pierwszym miesiącu obowiązywania zakazu spalania węgla i drewna w Krakowie tamtejsi strażnicy miejscy skontrolowali 592 paleniska. W ramach kontroli ujawniono 19 wykroczeń, nałożono osiem mandatów karnych na kwotę 2200 zł, pouczono jedną osobę i przygotowano 10 notatek pod wniosek o ukaranie do sądu.

Kontrole prowadzi liczący 30 osób zespół strażników Referatu Kontroli Odpadów oraz strażników Sekcji Ekologicznych. W przypadku znacznych przekroczeń zanieczyszczenia powietrza lub zwiększonej liczby zgłoszeń interwencyjnych do zespołu dołączy kolejnych 70 strażników – zastrzega UM.

Na podstawie krakow.pl i krakow.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama