Do poprawy jakości powietrza

Do poprawy jakości powietrza przyczyni się inwestycja z dofinansowaniem

Energetyka Cieplna Opolszczyzny (ECO) poinformowała, że pozyskała kolejną dotację na realizację zadań modernizacyjnych, które przyczynić się mają zarówno do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw ciepła, jak również do poprawy jakości powietrza. Razem w puli proekologicznego dofinansowania firma ma już 170 mln zł, które przeznaczyła lub niebawem przeznaczy na unowocześnienie źródeł i infrastruktury ciepłowniczej w całej Grupie Kapitałowej.

Środki z POIiŚ przyczynią się do poprawy jakości powietrza

Najnowszym sukcesem, którym chwali się ECO, a który ma także przyczynić się do poprawy jakości powietrza, jest pozyskanie 40% dofinansowania ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ) na realizację zadań modernizacyjnych w Opolu. Projekt składa się z dwóch zadań, a jego całkowity koszt to ponad 1,7 mln zł, przy czym dofinansowanie przekracza 700 tys. zł. Z początkiem sierpnia nastąpi podpisane umowy dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – podkreśla ECO.

Projekt obejmuje dwa zadania różnego typu. Pierwsze z nich zakłada przebudowę odcinka kanałowej sieci cieplnej w rejonie ulicy Głogowskiej rozpoczynającej się od ul. Ozimskiej w Opolu. Drugie zadanie związane jest z likwidacją węzła grupowego i ze zmianą sposobu dotychczasowego zasilania w ciepło budynków w rejonie ulicy Wróblewskiego w Opolu.

Nasi inżynierowie planują zastąpić niskotemperaturową, czteroprzewodową sieć cieplną rozdzielczą, wybudowaną w technologii kanałowej, która obecnie doprowadza ciepło do budynków za pośrednictwem węzła grupowego, przyłączem wysokich parametrów. Zostanie ono wybudowane z materiałów preizolowanych. Oba nowe węzły cieplne wyposażone zostaną w układy automatyki i sterowania – mówi Mirosław Romanowicz, członek Zarządu ECO ds. operacyjnych.

Projekty przyczyniają się do poprawy jakości powietrza

Największą korzyścią z tych modernizacji jest efekt ekologiczny, który mieszkańcy Opola odczują już w 2022 r., kiedy realizacja inwestycji się zakończy – podkreśla ECO.

Na terenie samego tylko Opola, do końca 2022 r. ECO zrealizuje łącznie 57 tego typu zadań, które mają bezpośredni wpływ na ograniczanie emisji CO2 oraz na bezpieczeństwo i jakość dostaw ciepła dla mieszkańców. Zostały one uwzględnione w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola, a część z nich wpisana do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej. Ich łączna wartość to ponad 46 mln zł. Dla mieszkańców miasta oznacza to nie tylko podniesienie bezpieczeństwa i jakości dostaw ciepła, ale i ograniczenie emisji pyłów o 920 kg rocznie, a dwutlenku węgla o 4000 ton w skali roku – wylicza ECO.

Na podstawie informacji nadesłanej przez ECO

fot. ECO

reklama

 

reklama

partner merytoryczny

reklama