dla poprawy jakości powietrza

Widoczne efekty działań dla poprawy jakości powietrza

Urząd m.st. Warszawy (UM) podkreśla, że stolica od lat działa dla poprawy jakości powietrza. Według magistratu, inicjatywy te przynoszą konkretne efekty. Dowodzi tego porównanie danych z ostatnich 12 lat, z których wynika, że w Warszawie widać stałą poprawę jakości powietrza.

Działania dla poprawy jakości powietrza

Wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza (dla pyłów zawieszonych PM 2,5 i PM 10) rejestrowane na warszawskich stacjach w ostatnich latach wskazują tendencję spadkową. Jakość powietrza powoli, ale stale poprawia się – podkreśla UM. Wyraźną tendencję poprawy jakości powietrza widać w latach 2017-2022. To właśnie w 2017 r. została przyjęta mazowiecka uchwała antysmogowa – przypomina UM. Magistrat dodaje, że wprowadziła ona zakaz używania kopciuchów od stycznia 2023 r. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba przestarzałych kotłów w stolicy zmniejszyła się o ok. 10 tysięcy. To m.in. zasługa miasta, które wspierało mieszkańców dotacjami oraz samo inwestowało w likwidację kopciuchów w lokalach komunalnych – chwali się UM.

Z danych dotyczących jakości powietrza można wyczytać, że w ubiegłym roku średnie wyniki na wszystkich stacjach mieściły się w normie. Jak wskazuje UM, oznacza to, że plasowały się one poniżej poziomu 20 µg/m3 dla PM 2,5 oraz poniżej 40 µg/m3 dla PM 10.

Spadkowa tendencja bardzo nas cieszy. Ale wiemy, że mamy jeszcze sporo do zrobienia. Zaktualizowane zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że nieszkodliwe dla zdrowia są wyniki na poziomie poniżej 5 µg/m3 dla pyłu PM 2,5 oraz poniżej 15 µg/m3 dla pyłu PM 10. Dlatego nie rezygnujemy z kolejnych zadań na rzecz poprawy czystości powietrza w stolicy – mówi Magdalena Młochowska, dyrektor koordynator ds. zielonej Warszawy.

Mieszkańcy mogą sprawdź jakość powietrza w swojej okolicy

Od kilku miesięcy mieszkańcy Warszawy mogą sprawdzić jakość powietrza w mieście dzięki nowym czujnikom zamontowanym w każdej dzielnicy. Magistrat zaznacza, że w stolicy jest 108 urządzeń, a 56 dodatkowo rozlokowano w 17 sąsiednich gminach. Urządzenia mierzą zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi PM10, PM2,5, a także PM1 czyli pyłami, których średnica nie przekracza 1 mikrometra. Oprócz tego wszystkie czujniki mierzą zanieczyszczenie dwutlenkiem azotu, a część urządzeń zlokalizowanych z dala od ulic, dodatkowo ozonem.

Dane można sprawdzić już na warszawskiej platformie IoT oraz w aplikacji mobilnej Warszawa 19115.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu