dla poprawy efektywności energetycznej i likwidacji niskiej emisji

Dla poprawy efektywności energetycznej i likwidacji niskiej emisji

Wczoraj,  4 grudnia br. w Katowicach, równolegle do obrad COP24, Dalkia i miejska spółka Beskid Żywiec podpisały porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju zintegrowanych projektów w obszarach efektywności energetycznej, likwidacji niskiej emisji i samowystarczalności energetycznej w mieście Żywiec.

W ramach planowanych przez miasto dwóch programów, Dalkia ma zaoferować usługi i innowacyjne rozwiązania ukierunkowane na optymalizację zużycia energii przy zapewnieniu określonych wyników w zakresie efektywności energetycznej. Celem współpracy jest poprawa jakości życia mieszkańców.

Miasto Żywiec jako jedno z pierwszych wprowadziło monitoring jakości powietrza oraz system segregacji odpadów ponad wymagania ustawowe. Dzisiaj także chcemy być liderem istotnych zmian wpływających na poprawę klimatu, szczególnie klimatu Kotliny Żywieckiej. Chcemy zwiększyć tempo zmian i wprowadzania nowych technologii tak, aby jak najszybciej zapewnić zadowolenie i komfort życia mieszkańców. Wprowadzania zintegrowanych rozwiązań i nowych technologii w krótkim czasie wymaga szerokiej współpracy tak krajowej jak i międzynarodowej – mówi Jerzy Kliś, wiceprezes Beskid Żywiec.

Dalkia i Beskid Żywiec razem dla poprawy efektywności energetycznej i likwidacji niskiej emisji

Jak podaje Dalkia, władze Żywca planują wprowadzić przygotowaną we współpracy ze spółką Beskid oraz firmą KD&D Investment Advisory koncepcję Żywiecka Kotlina Zielonych Technologii. Istotnym elementem tej koncepcji ma być „Program Likwidacji Niskiej Emisji i Samowystarczalności Energetycznej”. Będzie on oparty na działaniach na rzecz zmniejszenia szkodliwych emisji i ochrony klimatu. Program ma na celu zmianę wizerunku miasta, sposobu i poziomu życia mieszkańców oraz skok technologiczny regionu. Zakłada on wprowadzenie w krótkim terminie zmian w lokalnej polityce energetycznej i emisyjnej, zgodnie z założeniami porozumienia paryskiego.

Zaangażowanie na poziomie lokalnym w realizację programów na rzecz czystego powietrza w polskich miastach jest kluczowe dla osiągnięcia wymiernych efektów w najbliższym czasie. Doświadczenie Dalkii w tym zakresie pozwala na wsparcie naszych lokalnych partnerów w poprawie efektywności energetycznej, a tym samym redukcji zanieczyszczeń powietrza. Porozumienie, jakie dziś podpisujemy z Beskidem Żywiec, jest krokiem w stronę podniesienia jakości życia mieszkańców w regionie – mówi Thierry Deschaux, dyrektor generalny Grupy Dalkia w Polsce.

Dalkia planuje szerokie wsparcie dla lokalnego partnera w procesie transformacji energetycznej poprzez dostarczenie know-how oraz innowacyjnych rozwiązań w zakresie poprawy efektywności energetycznej. W walce z zanieczyszczeniem powietrza na obszarze regionu żywieckiego, Dalkia zaoferuje partnerowi doradztwo przy zmianie ‘miksu’ energetycznego oraz opracowywaniu, budowie i zarządzaniu efektywnym lokalnym systemem energetycznym, gwarantując korzyści w zakresie długoterminowej redukcji emisji CO2 oraz kosztów energii. Zrealizowane programy powinny przyczynić się do poprawy jakości powietrza w regionie i jakości życia mieszkańców.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Dalkia

partner merytoryczny

 

reklama