„DBAJ O POWIETRZE 2.0” – ruszył nabór wniosków

Urząd Miejski w Zabrzu (UM) poinformował, że prezydent Miasta Zabrze ogłosił nabór wniosków o udzielenie dofinansowania, w formie grantu, na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w położonych na terenie Zabrza jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wsparcie będzie przyznawane w ramach projektu pn. „DBAJ O POWIETRZE 2.0 – dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych”.

DBAJ O POWIETRZE 2.0” z unijnym wsparciem

Projekt „DBAJ O POWIETRZE 2.0” finansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ale UM zaznacza, że nastąpi to pod warunkiem uzyskania przez Zabrze dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zabrzański magistrat wskazuje, że wnioski w formie deklaracji udziału w projekcie mogą składać osoby fizyczne, będące właścicielami bądź współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych położonych na terenie miasta.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego, w ramach którego nastąpi wymiana urządzeń lub systemów ogrzewających budynki lub urządzeń bądź systemów podgrzewających ciepłą wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych (tj. źródła ciepła na paliwa stałe klasy 3 i 4 według normy PN-EN 303-5:2012 oraz urządzenia bezklasowe) – zaznacza UM.

DBAJ O POWIETRZE 2.0” – co będzie mogło być dofinansowane?

Urząd Miejski w Zabrzu wylicza, że dofinansowaniem objęta zostanie wymiana źródeł ciepła na spełniające standardy niskoemisyjne. Chodzi o ogrzewanie niskoemisyjne, zasilane gazem, węglem kamiennym, energią elektryczną, biomasą lub innymi odnawialnymi źródłami energii (OZE). By uzyskać wsparcie zastosować można urządzenia na paliwa stałe, które muszą być wyposażone w automatyczny podajnik i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie. Magistrat dodaje też, że wymiana źródeł ciepła możliwa jest jedynie w przypadku, gdy nie ma możliwości podłączenia budynku do ciepła sieciowego.

Naturalnie wsparciem objęte będzie także przyłączenie jednorodzinnego budynku mieszkalnego odpowiednio do sieci ciepłowniczej lub gazowej (włączenie do sieci).

Jak zaznacza magistrat, poziom dofinansowania jednego przedsięwzięcia niskoemisyjnego wyniesie maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, przy czym zakłada się, że maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 20 tys. zł.

Dofinansowanie w formie grantu płatne będzie po zrealizowaniu przedsięwzięcia przez uczestnika projektu i po dokonaniu zapłaty za nie. Uwzględnia ono wydatki poniesione na wymianę starych źródeł ciepła od 1 stycznia br.

Do kiedy deklaracje udziału?

Termin składania deklaracji udziału w projekcie mija 18. października 2021 r., a przewidywany termin realizacji projektu to okres od 2021 r. do 2023 r. więcej informacji na stronie internetowej Miasta.

Na podstawie miastozabrze.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama