Czyste Powietrze

Czyste Powietrze – porozumienia w Zachodniopomorskiem

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (WFOŚiGW) poinformował, że rozpoczął współpracę z siedmioma gminami. Kooperacja będzie prowadzona w zakresie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Chodzi o to by wspólnie przyjmować jeszcze więcej wniosków od mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. W konsekwencji ma to pozwolić na skuteczniejszy wpływ na poprawę jakości powietrza w regionie.

Porozumienia w ramach programu Czyste Powietrze z siedmioma samorządami

Podczas konferencji, zorganizowanej w koszalińskim biurze WFOŚiGW, w czwartek, 11 lipca br., o założeniach Programu i efektach, jakie ma przynieść współpraca z gminami mówili Paweł Mirowski, prezes Zarządu oraz Robert Stępień, kierownik Zespołu ds. Obsługi Wniosków Funduszu. Po ich wystąpieniach podpisane zostały porozumienia o współpracy z gminami.

Jak wskazuje WFOŚiGW, umożliwienie składania wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze bezpośrednio w gminach to dla mieszkańców Pomorza Zachodniego duże udogodnienie. Na podstawie porozumień zawartych między Funduszem, a samorządami beneficjenci mogą składać wnioski nie tylko w biurach WFOŚiGW w Szczecinie, Koszalinie i Szczecinku. Wnioski będą teraz bowiem przyjmowane także w Darłowie (zarówno miasto Darłowo, jak i gmina wiejska), Sławnie (zarówno miasto Sławno, jak i gmina wiejska) oraz w Postominie, Rymaniu i Będzinie.

Według informacji podanej przez WFOŚiGW, do zadań samorządów w ramach realizacji zapisów porozumień będzie należało m.in. przygotowywanie (wypełnianie) wraz z mieszkańcami wniosków o dofinansowanie. Następnym krokiem będzie sprawdzanie ich poprawności, a także prowadzenie działań doradczych. W dalszej kolejności wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami – po pozytywnej weryfikacji przez gminy – trafią do Funduszu. Instytucja ta ostatecznie weryfikując i zatwierdzając złożony przez beneficjenta wniosek przyzna i wypłaci środki na realizację proekologicznej inwestycji. Fundusz wesprze także samorządy w realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, prowadząc szkolenia dla pracowników urzędów gmin i zapewniając dostęp do Portalu Beneficjenta, umożliwiającego sprawne złożenie wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej.

Ponad 100 mld zł w ramach dotacji i pożyczek

Przy okazji WFOŚiGW przypomina, że celem Programu Czyste Powietrze jest eliminacja zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przez nieefektywne źródła ciepła. Ma on także doprowadzić do poprawy efektywności energetycznej istniejących budynków jednorodzinnych. Do 2029 r. na wymianę źródeł ciepła i kompleksową termomodernizację budynków zostanie przeznaczona kwota 103 mld zł, z czego dofinansowanie w formie dotacji wyniesie ok. 63,3 mld zł, a w formie pożyczek – 39,7 mld zł.

Warto zaznaczyć, że beneficjenci o najniższych dochodach mogą liczyć nawet na 90% bezzwrotnej dotacji. Wysokość dopłat zależy od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Koszt kwalifikowany przedsięwzięcia to minimum 7 tys. zł, a maksymalnie 53 tys. zł. Środki można przeznaczyć na wymianę źródła ciepła na proekologiczne i kompleksową termomodernizację domu jednorodzinnego. W zakresie modernizacji energetycznej mieści się docieplenie ścian i stropów, wymiana okien i drzwi na energooszczędne, montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej czy instalacja odnawialnych źródeł energii (OZE).

Prawie 1800 wniosków o łącznej wartości 40 mln zł

Dotychczas (do 5 lipca br.), przez ponad 9 miesięcy trwania programu mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego złożyli do biur Funduszu 1779 wniosków. Aplikowali w nich o dofinansowanie na kwotę niemalże 40 mln zł, w tym o dotacje w wysokości ponad 24 mln zł i pożyczki na ponad 15 mln zł. Fundusz zawarł do tej pory z beneficjentami ponad 1000 umów na łączną kwotę niemal 21,4 mln zł.

Jednocześnie WFOŚiGW zaznacza, że w najbliższym czasie podpisze takie porozumienia z kolejnymi gminami.

Na podstawie www.wfos.szczecin.pl

fot. WFOŚiGW w Szczecinie

 

reklama