Czyste Powietrze

Czyste Powietrze. Nabór wniosków wznowiony!

Henryk Kowalczyk, minister środowiska wraz z Kazimierzem Kujdą, prezesem Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformowali wczoraj, podczas konferencji prasowej, o wznowieniu naborów w ramach programu Czyste Powietrze.

Od poniedziałku startuje nabór w programie Czyste Powietrze

Od poniedziałku (21 stycznia 2019 r.) wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) wznowią nabór wniosków w tym programie. Wznowienie naboru nastąpi po przeprowadzeniu niezbędnej aktualizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze oraz po dostosowaniu systemów informatycznych do zmian w powszechnie obowiązującym prawie – zaznacza NFOŚiGW.

Przerwa w naborze wniosków miała charakter przejściowy i wynikała z wejścia w życie ustawy wprowadzającej termomodernizacyjną ulgę podatkową oraz dostosowaniem systemu informatycznego. Była to swego rodzaju przerwa techniczna – powiedział minister Kowalczyk. – Trwają ostatnie testy informatyczne. Od najbliższego poniedziałku zachęcam wszystkich obywateli do składania wniosków. Naszym wspólnym celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce. Działamy z myślą o przyszłych pokoleniach – dodał szef resortu.

Przy okazji NFOŚiGW informuje, że do 31 grudnia 2018 r. WFOŚiGW przyjęły formalnie łącznie ponad 25 tys. wniosków. Aplikacje te podlegają obecnie weryfikacji w wojewódzkich funduszach, a pierwsze umowy z beneficjentami są już podpisywane. – Największe zainteresowanie programem jest na Śląsku i Mazowszu, gdzie złożono odpowiednio – ponad 3,5 tys. oraz ponad 2,3 tys. wniosków. Do tej pory, czyli do 17 stycznia 2019 r., podpisano przeszło 100 umów na kwotę ponad 1 mln zł dofinansowania – podkreślił prezes Kujda.

Program Czyste Powietrze będzie realizowany przez dziesięć lat (do 2029 r.), a łączny koszt działań przewidzianych w jego ramach oszacowano na ponad 103 mld zł. Celem programu jest m.in. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, poprzez likwidację nieefektywnych i przestarzałych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Zakłada się, że w ramach programu termomodernizacji zostanie poddanych ponad 4 mln domów jednorodzinnych.

Program Czyste Powietrze w skrócie

Program oferuje dofinansowanie do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Dofinansowaniem objęte może być zatem zastosowanie węzła cieplnego, pompy ciepła, kondensacyjnego kotła gazowego lub olejowego, ogrzewania elektrycznego oraz spełniającego standardy emisyjne kotła na paliwo stałe (węgiel, biomasa). Wsparcie przewidziano także na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych.

Inwestycje dofinansowane z programu Czyste Powietrze mają zapewnić lepsze zarządzanie energią cieplną w domu o każdej porze roku. Ocieplenie nieruchomości połączone z wymianą okien pozwala zmniejszyć roczne wydatki na ogrzewanie nawet o 40%.

Po dokonanych zmianach, NFOŚiGW zaznacza, że obecnie adresatami programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. Osoby te mogą wnioskować o dotacje lub pożyczki przeznaczone na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją.

Wysokość wsparcia uzależniona jest od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie na pokrycie nawet do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Przy opracowywaniu zasad programu głównym założeniem było to, żeby największe dofinansowanie otrzymali najubożsi. Dlatego wysokość wsparcia zależy od średnich miesięcznych dochodów na jedną osobę w gospodarstwie domowym.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. NFOŚiGW

 

reklama