„Czyste Powietrze”

„Czyste Powietrze” – nabór wniosków wstrzymany

W ubiegłym tygodniu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował o tymczasowym wstrzymaniu naboru wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Nabór wniosków do programu „Czyste Powietrze” został wstrzymany

Tymczasowe wstrzymanie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, prowadzonego przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) zostało wprowadzone od 1 stycznia br.

Jak zapewnia NFOŚiGW, wstrzymanie ma charakter przejściowy, a zostało wprowadzone ze względów formalno-prawnych oraz technicznych. Jednocześnie NFOŚiGW informuje, że fundusz wojewódzkie wznowią nabór wniosków o dofinansowanie niezwłocznie po przeprowadzeniu niezbędnej aktualizacji programu „Czyste Powietrze” oraz po dostosowaniu systemów informatycznych do zmian wprowadzonych w powszechnie obowiązującym prawie.

„Zmiany te wynikają z wejścia w życie ustawy wprowadzającej termomodernizacyjną ulgę podatkową, czyli ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU z 2018 r. poz. 2246)” – można przeczytać na stronie internetowej Narodowego Funduszu.

Na podstawie nfosigw.gov.pl

fot. sozosfera.pl

 

reklama