Specjalny pakiet korzyści

„Czyste Powietrze” – dłuższy termin i specjalny pakiet korzyści dla gmin!

Do końca marca br., czyli jeszcze przez miesiąc, gminy mogą zgłaszać chęć podpisania porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) w sprawie wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze”. Na samorządy, które zaangażują się w program, czeka specjalny pakiet korzyści – podkreśla Fundusz.

Specjalny pakiet korzyści – grant w wysokości 30 tys. zł

Ogólnopolski budżet wszystkich profitów, przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), wynosi ponad 100 mln zł. Obejmuje on środki na utworzenie i funkcjonowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców. Każda gmina, która weźmie udział w programie „Czyste Powietrze”, otrzyma na to grant w wysokości 30 tys. zł.

Wszystkie gminy, które podejmą współpracę przy realizacji programu, otrzymają bonusy za każdy złożony za ich pośrednictwem wniosek: 150 zł za wniosek o dofinansowanie na podwyższony poziom dofinansowania i 50 zł za wniosek na podstawowy poziom dofinansowania – wskazuje WFOŚiGW.

16 mln zł – to budżet ogólnopolskiego konkursu dla gmin. Premiowane będą w nim samorządy, w których w danym roku złożonych zostanie najwięcej wniosków w programie „Czyste Powietrze”.

Specjalny pakiet korzyści to nie wszystko. Termin wydłużony do końca marca

Termin zgłoszeń dla gmin, które chcą skorzystać z bonusów został wydłużony, gdyż zainteresowanie było olbrzymie i nie wszystkie samorządy zdążyły zgłosić swój udział w programie. – Chęć uczestnictwa można zgłaszać do końca marca, najlepiej w formie elektronicznej. Nie ma żadnego wzoru pisma, wystarczy krótka, podpisana informacja na ten temat – wyjaśnia Justyna Sikora, kierownik Działu Projektów Środowiskowych WFOŚiGW w Gdańsku.

Fundusz wskazuje, że zgłoszenia należy wysyłać na adresy: miroslawa.cymanowska@wfos.gdansk.pl lub czystepowietrze@wfos.gdansk.pl, jednocześnie WFOŚiGW dopowiada, że gminy, które już przystąpiły do programu „Czyste Powietrze” i już podpisały porozumienia, otrzymają od Funduszu propozycję aneksu.

Nowe porozumienia i aneksy zawierane będą do końca maja 2021 r.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama