czyste powietrze

Zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) poinformowało, że w trosce o Polaków wprowadza zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Osoby korzystające z dofinansowań będą mogły korzystać tylko ze sprawdzonych urządzeń. Jak przekazało MKiŚ, jest to pierwsze takie uszczelnienie programu od jego uruchomienia.

Jakie zmiany czekają nas w programie „Czyste Powietrze”?

Zmiany mają na celu zagwarantowanie wyboru urządzeń o potwierdzonej jakości. Takich, które spełniają deklarowane w karcie produktu i etykiecie energetycznej parametry.

Od 14 czerwca 2024 r. montowane w ramach programu „Czyste Powietrze” pompy ciepła, będą kosztem kwalifikowanym tylko wtedy, kiedy ich parametry techniczne będą potwierdzone wpisem na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM).

Naszym nadrzędnym celem jest ochrona ludzi korzystających z dotacji, dlatego zmieniamy program. Pamiętajmy, że efektem programu ma być lepsza jakość powietrza i tym samym lepsza jakość życia Polek i Polaków. Aby ten cel zrealizować, musimy zadbać o możliwie wysokie standardy jakości dotowanych urządzeń – i nie będzie to dotyczyło tylko pomp ciepła. Przez lata pozwalano na finansowanie słabej jakości urządzeń w „Czystym Powietrzu”. Teraz naprawiamy tę sytuację – powiedział Krzysztof Bolesta, wiceminister klimatu i środowiska. Na liście ZUM znajdą się tylko te urządzenia, dla których dostarczone badania z akredytowanego laboratorium zlokalizowanego w kraju UE lub EFTA potwierdzą ich parametry techniczne.

Firmy nie posiadające akredytowanych badań dla pomp ciepła, mogą od 14 czerwca 2024 r. zgłaszać wniosek o wpis na listę na podstawie europejskiego znaku jakości EHPA Q, HP Keymark lub Eurovent. Na podstawie tych znaków jakości, będzie można uzyskać czasowy wpis na listę – do 31 grudnia 2024 r.

Wychodząc naprzeciw potrzebom branży, która zgłasza trudności z wystarczająco szybkim zrealizowaniem wymaganych badań pomp ciepła i dostarczeniem raportów w terminach gwarantujących im obecność na liście ZUM, MKŚ wraz z NFOŚiGW zdecydowały o możliwości czasowego wprowadzania na listę ZUM pomp ciepła, które posiadają europejskie znaki jakości: EHPA Q, HP Keymark lub Eurovent powiedziała Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Kontrole parametrów pomp ciepła i dotacje na audyt energetyczny

Jak wynika z przekazanej przez MKiŚ informacji, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmie działania w zakresie prowadzenia kontroli zgodności parametrów oferowanych na rynku pomp ciepła z deklaracjami producentów.

Program przewiduje również środki finansowe na audyt energetyczny. Osoby korzystające z programu „Czyste Powietrze”, decydując się na wymianę starego kopciucha na np. pompę ciepła, mogą otrzymać dotację na audyt energetyczny w wysokości do 1,2 tys. zł. W publikacji nowego regulaminu listy ZUM z 18 marca 2024 r., na liście znajdowały się łącznie 4192 pompy ciepła. Ich weryfikację prowadzi Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Od momentu ogłoszenia nowych zasad, zweryfikowanych zostało 657 wniosków, z czego pozytywnie 91. Resztę odrzucono. Obecnie na weryfikację oczekują 102 wnioski. Z przekazanej informacji wynika, że MKiŚ i NFOŚiGW wspólnie obserwują i analizują proces wpisywania urządzeń na listę ZUM. Z zebranych informacji wynika, że do zakończenia okresu przejściowego, tj. do 13 czerwca 2024 r., w znacznej części przypadków firmy nie zdążą przedstawić badań umożliwiających pozostanie pomp ciepła na liście ZUM.

Na podstawie www.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu