Czym pali się w piecach?

Czym pali się w piecach? – strażnicy miejscy kontrolują

Właściciele dymiących kominów mogą spodziewać się, wizyty strażników miejskich, którzy zapytają: czym pali się w piecach? Gdy stwierdzą, że są to materiały niedozwolone, kary mogą być bardzo wysokie – zaznacza Urząd Miasta Legnica (UM).

Strażnicy kontrolują czym pali się w piecach w Legnicy?

Pomimo panującej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego kontrolujemy nieruchomości prywatne i wspólnotowe w zakresie spalania w piecach odpadów i paliw zakazanych uchwałą antysmogową. Ze względu na bezpieczeństwo zarówno strażników, jak i mieszkańców funkcjonariusze w trakcie kontroli zachowują wszystkie środki nakazane reżimem sanitarnym – mówi Jacek Śmigielski, rzecznik legnickiej straży miejskiej.

Niestety, jak pokazują statystyki z lat poprzednich, każdego roku strażnicy wykrywają wiele przypadków spalania materiałów nielegalnych i niebezpiecznych dla zdrowia – zaznacza UM i wskazuje, że były to np. plastikowe opakowania, styropian czy pocięte opony. Taki sposób pozbywania się odpadów jest nielegalny i stanowi naruszenie przepisów ustawy o odpadach, która mówi, że termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w specjalistycznych spalarniach. Legnicki magistrat przypomina, że spalanie zabronionych materiałów stanowi wykroczenie i zagrożone jest mandatem do 500 zł, a nawet karą grzywny w wysokości do 5000 zł, gdy sprawa trafi do sądu. Interwencje można zgłaszać dyżurnemu operacyjnemu straży miejskiej pod numerem alarmowym 986 – dodaje UM.

Kontrola dotyczy także przestrzegania tzw. uchwały antysmogowej

Oprócz spalania odpadów od 1 lipca ubiegłego roku, zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej, obowiązuje zakaz stosowania następujących paliw: węgla brunatnego i paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego rodzaju węgla, a ponadto mułów i flotokoncentratów węglowych i węgla kamiennego o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm, a także biomasy stałej o wilgotności powyżej 20%.

Aby skutecznie egzekwować przepisy, funkcjonariusze straży miejskiej, na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zostali imiennie upoważnieni przez prezydenta do kontroli nieruchomości prywatnych – dodaje UM.

Czym pali się w piecach w warsztatach samochodowych w Bydgoszczy?

Straż Miejska w Bydgoszczy (SM) podkreśla, że w egzekwowaniu przestrzegania przepisów zakazujących spalania odpadów i tzw. uchwały antysmogowej, pierwszoplanową czynnością jest prowadzenie kontroli paleniska. Większość zgłoszeń, która wpływa na stanowisko dyżurnego SM w tym zakresie, dotyczy budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych. Jednak – jak wskazuje SM – zdarzają się zgłoszenia dotyczące także warsztatów samochodowych.

Czym pali się w piecach

W okresie od 1 października do 30 listopada br. funkcjonariusze SM przeprowadziła łącznie 35 takich kontroli. W wyniku przeprowadzonych działań w pięciu przypadkach strażnicy stwierdzili spalanie w piecach typowych odpadów komunalnych, takich jak szmaty, meble oraz panele laminowane. Natomiast w jednym z warsztatów jego właściciel spalał zużyty olej silnikowy. W związku z popełnionymi wykroczeniami strażnicy nałożyli sześć mandatów karnych na łączną kwotę 2200 zł. Ponadto municypalni udzielili pięciu pouczeń w związku z brakiem dokumentacji technicznej pieca.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Legnica i strazmiejska.bydgoszcz.pl

fot. UM Legnica (zdjęcie na otwarcie) i SM w Bydgoszczy

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama