Miał węglowy spełnia odpowiednie normy?

Czy miał węglowy spełnia odpowiednie normy? Municypalni w akcji

Straż Miejska w Bydgoszczy (SM) poinformowała, że na początku sezonu grzewczego jeden z mieszkańców Bydgoszczy zwrócił się do Straży z pytaniami dotyczącymi zakupionego przez niego paliwa stałego. Pytania dotyczyły tego czy miał węglowy spełnia odpowiednie normy i czy może być wykorzystywany jako paliwo stałe do ogrzewania?

Pytanie do straży miejskiej: Czy miał węglowy spełnia odpowiednie normy?

Jak zaznacza SM, mieszkaniec zadał pytanie by uniknąć problemów podczas ewentualnej kontroli przeprowadzonej przez strażników miejskich. Do zadanego pytania mężczyzna załączył kopię świadectwa jakości paliwa stałego, które otrzymał od sprzedawcy, u którego nabył miał.

Straż Miejska w Bydgoszczy stwierdza, że informacje zawarte we wspomnianym świadectwie wskazywały, iż zakupione przez mieszkańca paliwo stałe, aż w trzech punktach nie spełniało kryteriów określonych w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Inspekcja Handlowa sprawdziła, czy miał węglowy spełnia odpowiednie normy? Zawiadomienie do prokuratury

W związku z tym zaszło podejrzenie, że przedsiębiorca sprzedający miał węglowy wprowadził do obrotu paliwo o parametrach niezgodnych z przywołanym powyżej rozporządzeniem. Dlatego SM zwróciła się do Kujawsko–Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy o przeprowadzenie kontroli we wskazanym punkcie sprzedaży paliw. Bydgoscy municypalni podkreślają, że przeprowadzona przez Inspekcję kontrola dowiodła, że oferowany do sprzedaży miał węglowy nie spełnia wymagań jakościowych dla paliw stałych i wykazała niezgodność z parametrami wskazanymi w świadectwie jakości. W związku z tym podmiot kontrolujący wszczął wobec przedsiębiorcy postępowanie administracyjne oraz zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w kontrolowanym punkcie sprzedaży paliwa stałego.

Na podstawie strazmiejska.bydgoszcz.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama