Czy Kawka zagnieździ się w Szczecinie?

Szczecin stawia na ochronę powietrza i oszczędności. Władze miasta chcą przystąpić do drugiej edycji Programu Kawka.W jej ramach Szczecin wnioskuje o modernizację ogrzewania w ponad 1000 lokali, w których zlikwidowanych będzie ok. 1300 pieców kaflowych. Oprócz tego 49 budynków przejdzie termodernizację.
 
Miasto Szczecin – w imieniu mieszkańców, zarządców i deweloperów – złożyło już swój akces do Programu Kawka II. Projekt jest wart ponad 51 mln zł, z czego blisko połowa ma pochodzić z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Ze środków Miasta przeznaczono na ten cel blisko 17 mln zł. Obecnie Urząd Miasta czeka na decyzję o dofinansowaniu, która ma zapaść do końca roku.
 
Pierwsza edycja programu Kawka(pilotażowa) objęła swoim zakresem wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków w Szczecinie. Rozpoczęto ją w kwietniu br., jednak do tej pory udało się jedynie dopełnić formalności z właścicielami nieruchomości. W ramach projektu w 67 budynkach będą zmodernizowane źródła ciepła. Łącznie zlikwidowanych będzie 655 kotłów opalanych węglem, a zastąpią je kotły gazowe lub podłączenie do sieci cieplnej. Pięć budynków poddanych zostanie termomodernizacji.
 
Koszt całkowity zadania to blisko 13 mln zł.Dotacja pokrywa 55% kosztów (45% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i 10% ze środków WFOŚiGW w Szczecinie).
 
Na podstawie: www.szczecin.pl

Partner Portalu

Partner Portalu