Czujniki powietrza w Katowicach

Czujniki powietrza w Katowicach zamontowane

Urząd Miasta Katowice (UM) poinformował, że w poniedziałek 11 marca br. zakończył się ostatni etap montażu czujników jakości powietrza w ramach europejskiego projektu AWAIR.

Projekt ów koncentruje się na problematyce jakości powietrza na terenach miejskich Europy Środkowej oraz wpływu zanieczyszczeń powietrza na życie i zdrowie mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem grup wrażliwych (dzieci, osób starszych, osób cierpiących na choroby układu oddechowego i krążenia).

Czujniki powietrza w Katowicach – odbiór systemu

Katowicki magistrat poinformował, że trwa odbiór 87 zainstalowanych czujników oraz 114 ekranów. Po zatwierdzeniu poprawności działania oraz wykonanych prac nowe czujniki pojawią się na mapie systemu monitoringu jakości powietrza.

Katowicki ratusz zaznacza, że jest to największy tego typu system w Polsce, bowiem na 1 km2 powierzchni miasta przypada 0,77 czujnika. System w Katowicach składa się ze 127 czujników oraz 154 ekranów, na których będą prezentowane stężenia pyłów PM10, PM2,5. Na ekranach wyświetlane będą także dane dotyczące wilgotności, temperatury i ciśnienia. Wartość systemu to ponad 590 tys. zł.

Czujniki zbierają informacje, które prezentowane są na monitorach zamontowanych w instytucjach użyteczności publicznej. Informacje te są również dostępne poprzez stronę internetową powietrze.katowice.eu. W przyszłości dane z systemu AWAIR będziemy wykorzystywać do prognozowania jakości powietrza w Katowicach na kolejne dni wykorzystując KISMIA, co pozwoli nam działać z wyprzedzeniem. To będzie duża zmiana jakościowa w zarządzaniu miastem. Zamiast reagować na to, co dzieje się w danej chwili – czyli np. ostrzegać mieszkańców, że pojawił się smog, będziemy mogli to odpowiednio wcześniej zapowiedzieć i także zdefiniować geograficznie. Pamiętajmy, że na terenie Katowic występują różnice w stężeniach pyłów – w zależności od dzielnicy, czy też warunków pogodowych – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W ramach międzynarodowego projektu o nazwie „AWAIR” miasto Katowice, wraz z partnerami z innych miast europejskich, otrzymało dofinansowanie z programu „INTERREG EUROPA CENTRALNA”. Koszt realizacji projektu to ponad 290 tys. euro.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Katowice

fot. UM Katowice

 

reklama