sprzedaż przestarzałych kotłów

Co najmniej 10 tys. zł kary za sprzedaż przestarzałych kotłów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) poinformowała, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o Inspekcji Handlowej. Projekt został przygotowany przez ministra przedsiębiorczości i technologii (MPiT).

Projekt nowelizacji zakłada zastosowanie rozwiązań, które mają wzmocnić system nadzoru i kontroli w zakresie wprowadzania do obrotu kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW. Chodzi zatem o kotły powszechnie stosowane przez gospodarstwa domowe, a także małe i średnie zakłady produkcyjne i usługowe. W założeniach, nowe regulacje mają ograniczyć możliwość wprowadzania na rynek kotłów niespełniających wymaganych standardów emisyjności.

Inspekcja Handlowa ukarze za sprzedaż przestarzałych kotłów

Jak zaznacza KPRM, nowe regulacje mają umożliwić wykonywanie skutecznej kontroli organom Inspekcji Handlowej. Chodzi o kontrole prowadzone pod kątem spełniania przez przedsiębiorców, wprowadzających do obrotu kotły na paliwo stałe, wymagań zawartych w przepisach. Konkretnie rzecz ujmując wymogi te zapisano w znowelizowanym rozporządzeniu z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.

W myśl przyjętych przez Radę Ministrów przepisów, w przypadku niespełnienia określonych wymagań, Inspekcja Handlowa będzie mogła ograniczyć wprowadzanie tych urządzeń do obrotu. Będzie także uprawniona do nakładania na przedsiębiorców administracyjnych kar pieniężnych. KPRM podaje, że kara taka może wynieść do 5% przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym ze sprzedaży przestarzałych kotłów. Nie będzie ona jednak mogła wynieść mniej niż 10 tys. zł. Tyle, jak zaznacza KPRM, wynosi średnia rynkowa wartość jednego kotła klasy 5, czyli najbardziej proekologicznego rozwiązania.

Dodatkowo, wprowadzono regulacje ograniczające wprowadzanie do obrotu w Polsce kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW – niespełniających polskich wymagań – przez podmioty z innych krajów Unii Europejskiej, Turcji i państw EFTA (będących stroną umowy o EOG). Według KPRM, takie rozwiązanie ma umożliwić to skuteczne zwalczanie nadużyć i niedopuszczanie do obrotu kotłów o parametrach niezgodnych z polskimi wymaganiami.

Doszczelnienie systemu kontroli nad wprowadzaniem do obrotu kotłów na paliwo stałe, ma ograniczć sprzedaż urządzeń wysokoemisyjnych reklamowanych jako niskoemisyjne. Efektem tego ma być ograniczenie nieuczciwej konkurencji. Objawia się ona m.in. tym, że nierzetelni sprzedawcy i producenci fałszują świadectwa jakości kotłów lub sprzedają kotły bezklasowe pod innymi nazwami.

Jednocześnie uszczelnienie obrotu kotłami niespełniającymi norm emisyjności wpłynie na poprawę jakości powietrza w Polsce, a tym samym na zdrowie obywateli.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu. Jeden artykuł nowelizowanej ustawy powinien wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Na podstawie www.premier.gov.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

 

partner merytoryczny

reklama