Ciepłe Mieszkanie

Wsparcie dla katowiczan z programu „Ciepłe Mieszkanie”

Katowice przystąpiły do pierwszej edycji programu „Ciepłe Mieszkanie” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW). W ramach programu miasto będzie mogło przyznać 124 dotacje. Ich łączna kwota może wynieść ponad 3,1 mln zł – wskazał niedawno Urząd Miasta Katowice (UM).

Działania na rzecz walki o czyste powietrze cały rok

– O jakości powietrza najczęściej przypominamy sobie dopiero zimą, kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy. Lecz działania na rzecz walki o czyste powietrze prowadzimy przez cały czas. Na przykład poprzez realizowane termomodernizacje miejskich budynków czy programy wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Tylko w latach 2015-2022 dzięki miejskiemu programowi dofinansowano wymianę prawie 8 tysięcy źródeł ciepła. Z czego rekordowe ponad 1,8 tysięcy pieców wymieniono w ubiegłym roku. Teraz dzięki współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będziemy mogli uzupełnić ofertę tych programów o „Ciepłe Mieszkanie”, dzięki czemu mieszkańcom będzie jeszcze łatwiej o środki na wymianę źródła ciepła, ale też okien oraz drzwi – podkreślił Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Co jest celem programu „Ciepłe Mieszkanie”

Celem programu „Ciepłe Mieszkanie” jest zmniejszenie niskiej emisji poprzez wymianę „kopciuchów” w mieszkaniach znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Do programu mogą przystąpić właściciele mieszkań, którzy zamieszkują lokal wymagający wymiany ogrzewania z węglowego na proekologiczne. Mieszkańcy przy okazji wymiany źródła ciepła, mogą rozliczyć również wymianę okien i drzwi wejściowych do lokalu – dodał UM.

Miasto Katowice podpisało umowę w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” z WFOŚiGW na kwotę ponad 3,1 mln zł. W tej kwocie przewidziane są 124 dotacje dla mieszkańców Katowic, w zależności od dochodów. – Program „Ciepłe Mieszkanie” stanowi uzupełnienie oferty w zakresie dotacji celowych. Jeżeli, jako wnioskodawca, nie spełniamy warunków w ramach „Ciepłego Mieszkania”, to nadal możemy skorzystać z podstawowych dotacji celowych oferowanych w Urzędzie Miasta Katowice – programu „Stop Smog” lub z „Czystego Powietrza” z WFOŚiGW w Katowicach – wskazał Grzegorz Mazurkiewicz, naczelnik wydziału kształtowania środowiska UM.

„Ciepłe Mieszkanie” – dofinansowanie do nawet 95% kosztów kwalifikowanych

Magistrat podał, że program przewiduje trzy progi poziomu dofinansowania. Są one zależne od kryterium dochodowego. Progi te przedstawiają się następująco:

·         Próg podstawowy – 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17,5 tys. zł (uzyskany dochód roczny nie przekracza 120 tys. zł – na podstawie PIT-u za rok poprzedzający moment złożenia wniosku) dla 52 wnioskodawców,

·         Próg podwyższony – 65% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26,9 tys. zł (uzyskany dochód miesięczny nie przekracza 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym bądź 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym) dla 52 wnioskodawców,

·         Próg najwyższy – 95% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39,9 tys. zł (uzyskany dochód miesięczny nie przekracza 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym bądź 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym) dla 20 wnioskodawców.

Próg podwyższony i najwyższy są ustalane na podstawie zaświadczeń, o które mieszkańcy muszą wcześniej wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zasady programu „Ciepłe Mieszkanie” w Katowicach

Mieszkańcy zainteresowani uczestnictwem w programie powinni złożyć wniosek do UM. Po zakwalifikowaniu się do programu, wnioskodawca podpisze umowę z Miastem Katowice o dotację w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”. Kolejnym krokiem jest wykonanie – najpóźniej do 31 grudnia 2024 r. – zaplanowanej inwestycji. Mieszkaniec otrzyma wyliczoną kwotę dotacji po rozliczeniu wymiany ogrzewania z magistratem.

Nabór wniosków trwa i będzie realizowany do 2 października 2023 r. Decydować będzie kolejność zgłoszeń. Szczegóły programu, formularz zgłoszeniowy oraz instrukcja jego wypełnienia dostępne są na stronie: https://tiny.pl/cw68q. O szczegóły można też pytać pod numerem telefonu: 32 259 35 18.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu