Czystsze powietrze

Cel: czystsze powietrze

Śląskie ma do wykorzystania 100 mln zł na projekty badawcze i rozwojowe, których efektem ma być ograniczenie zanieczyszczenia powietrza – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (UMWŚ).

Pieniądze będzie można pozyskiwać w drodze konkursów. Będą one ogłaszane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO).

Czystsze powietrze – UMWŚ i NCBiR razem dla Śląska

Działanie będzie realizowane dzięki dokumentowi pt. „Silesia pod błękitnym niebem”. To porozumienie zawarte przez UMWŚ i NCBiR. Program obejmuje wsparcie dla projektów jednostek naukowych oraz firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które maja na celu redukcję emisji zanieczyszczeń zarówno gazowych jak i pyłowych.

Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty z dziedziny energetyki, inżynierii biomedycznej, informatyki, transportu czy medycyny – podaje UMWŚ. Jak już wspomniano planowany budżet wynosi 100 mln zł, z czego 50 mln zł gwarantuje Województwo Śląskie, a drugie tyle Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Współpraca, którą dziś podejmujemy, to krok w kierunku osiągnięcia bardzo ważnego celu dla społeczeństwa. Znajomość problematyki, a także umiejętność wyboru i wdrażania innowacji, którą posiadają władze województwa oraz Centrum, dają szansę na powstanie projektów, które bardzo precyzyjnie odpowiedzą na potrzebę czystego powietrza. Liczymy przy tym, że efekty programu znajdą zastosowanie również w innych miastach, bo przecież zanieczyszczenie powietrza nie jest dziś problemem wyłącznie Śląska – powiedział prof. Aleksander Nawrat, zastępca dyrektora NCBiR.

Urząd marszałkowski podkreśla, że współpraca z NCBiR-em wpisuje się w działania Województwa Śląskiego na rzecz czystego powietrza. – Chcemy wykorzystać każde rozwiązanie, które może pomóc w walce z niska emisją. Uchwała antysmogowa, przyjęta przez Sejmik Województwa Śląskiego jednogłośnie, była pierwszym krokiem w kierunku czystego powietrza. Potrzebna jest realizacja kolejnych inicjatyw. Jako samorząd województwa robimy w tej mierze, co w naszej mocy, łącznie z wykorzystywaniem naszego potencjału rozwojowego oraz funduszy unijnych na realizację innowacyjnych projektów związanych z poprawą jakości powietrza. Tym bardziej cieszy nas współpraca z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Wielokrotnie powtarzałem, że smog nie zna ani granic, ani podziałów politycznych. Liczy się tylko efektywność w walce o zdrowie nas wszystkich – powiedział Wojciech Saługa, marszałek województwa.

Ogłoszenie pierwszych konkursów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia może nastąpić jeszcze w bieżącym roku – zaznacza UMWŚ. W latach 2018-2023 planowane jest finansowanie projektów B+R wyłonionych w ramach konkursów, natomiast do roku 2027 będzie prowadzona ich ewaluacja oraz monitorowanie efektów ich realizacji.

Na podstawie www.slaskie.pl

fot. Tomasz Żak/UMWŚ

reklama

 

reklama