kraje wezwane do usunięcia uchybienia

Bułgaria i Polska wezwane do usunięcia uchybienia

Komisja Europejska (KE) zapewnia, że przyjmując pakiet decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państw członkowskich, podejmuje kroki prawne przeciwko krajom, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki Unii Europejskiej (UE), a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.

Dwa kraje wezwane do usunięcia uchybienia w odniesieniu do dostępu do sądów

Komisja wezwała Bułgarię i Polskę do usunięcia przeszkód w dostępie do wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do planów ochrony powietrza. W opinii KE żadne z dwóch państw nie zapewniło, by osoby fizyczne lub prawne bezpośrednio dotknięte przekroczeniem limitów zanieczyszczenia powietrza mogły wnieść skargę do sądów krajowych na mocy dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy.

Organizacje działające na rzecz ochrony środowiska, a także osoby fizyczne lub prawne w tych dwóch państwach członkowskich nie mają obecnie prawa do zakwestionowania spójności planów ochrony powietrza. Nie mogą też wymagać od władz publicznych ustanowienia takich planów zgodnie z wymogami dyrektywy. W związku z tym, biorąc pod uwagę, że zarządzanie środowiskiem odgrywa kluczową rolę w umożliwianiu właściwego funkcjonowania różnych zasad sektorowych, KE podjęła decyzję o skierowaniu do tych dwóch państw wezwań do usunięcia uchybienia, dając im cztery miesiące na zaradzenie sytuacji. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi KE może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

Na podstawie informacji nadesłanej prze KE

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

reklama