Budowa ścieżek rowerowych

Budowa ścieżek rowerowych w Wielkopolsce

Budowa ścieżek rowerowych to naprawdę istotny wkład w ochronę klimatu. W Wielkopolsce – nazwijmy ją – Zachodniej budowa sieci ścieżek rowerowych rozwija się najbardziej dynamicznie – powiedział Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, który 6 lipca br. odwiedził Rawicz i Leszno. Podczas wizyty wręczył symboliczne czeki Adamowi Sperzyńskiemu, staroście rawickiemu, Jarosławowi Wawrzyniakowi, staroście leszczyńskiemu oraz Radosławowi Sobeckiemu, wójtowi gminy Krzemieniewo. Wszystkie dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO) na łączną kwotę blisko 5 mln zł dotyczą budowy dróg rowerowych i poprawy infrastruktury rowerowej – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW).

Budowa ścieżek rowerowych w Rawiczu i Masłowie

W Rawiczu marszałek zwrócił uwagę na fakt, że ścieżki rowerowe to nie tylko kwestia ochrony klimatu, ale także działanie związane z podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa. – Nasze drogi były budowane stosunkowo dawno, wiele z nich nie zawiera szerokiego pasa drogowego, na którym pieszy czy rowerzysta może poczuć się bezpiecznie. Budowanie równoległej ścieżki rowerowej to rozwiązanie, które często pozwoli ratować życie czy zdrowie, dlatego warto w nie inwestować – powiedział Marek Woźniak.

Ponad 3,2 mln zł na budowę ścieżek rowerowych w ciągach ulic Sienkiewicza i Poznańskiej w Rawiczu oraz ul. Śląskiej w Masłowie przeznaczy powiat rawicki. Projekt pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego – ETAP II” jest kontynuacją działań władz powiatu, które systematycznie inwestują w poprawę infrastruktury rowerowej. Tym razem dofinasowanie wyniesie prawie 2,5 mln zł, a realizacja tej inwestycji przyczyni się przede wszystkim do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza, dzięki ograniczeniu wykorzystania samochodów osobowych na rzecz komunikacji publicznej i rowerowej – podkreśla UMWW.

Budowa ścieżek rowerowych w powiecie leszczyńskim

Z kolei prawie 890 tys. zł z RPO trafi do powiatu leszczyńskiego na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4760P od ronda w Święciechowej w kierunku Gołanic o długości 1,69 km oraz w ciągu drogi powiatowej nr 4771P od ronda w miejscowości Święciechowa do wiaduktu w Wilkowicach – o długości 0,89 km. Dodatkowo wybudowane zostanie miejsce przesiadkowe zlokalizowanie w Gołanicach. Inwestycja przewiduje również powstanie miejsca do parkowania rowerów (typu Bike&Ride), a także wyznaczenie miejsc postojowych dla samochodów w ramach obiektu Park&Ride. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 1,2 mln zł – wskazuje UMWW.

Jestem przekonany, że Leszczyńskie jest liderem, jeśli chodzi o budowę ścieżek rowerowych i robi to w sposób systemowy, który pozwala mówić o tym, że wkrótce będzie tu cała sieć połączonych ze sobą ścieżek rowerowych – powiedział w Lesznie marszałek.

Budowa ścieżek rowerowych – gmina Krzemieniewo z dofinansowaniem

Na mobilność miejską stawia również gmina Krzemieniewo, która wybuduje ścieżkę rowerową na odcinku Krzemieniewo – Nowy Belęcin o długości prawie 1,5 km. Dodatkowo na trasie zostanie wymienione oświetlenie. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy gminy będą mieli ułatwiony dojazd do przystanku autobusowego oraz stacji kolejowej. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 1,6 mln zł, w tym dofinansowanie – ponad 1,3 mln zł – wylicza urząd marszałkowski.

Marek Woźniak podkreślił, że projekty, które otrzymały dofinansowanie, mają na celu zabezpieczenie transportu niskoemisyjnego w różnych aspektach – poprzez budowę węzłów przesiadkowych, parkingów, oświetlenia i samych ścieżek rowerowych, tworząc elementy zachęcające do korzystania z rowerów zamiast transportu samochodowego. Dodał także, aby nie zapominać o aspekcie zdrowotnym, który stanowi istotny element planowanych inwestycji w rozwój transportu niskoemisyjnego.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UMWW

 

reklama