Budowa dwóch velostrad

Budowa dwóch velostrad z Katowic do Mysłowic i Sosnowca coraz bliżej

Budowa dwóch velostrad łączących Katowice z Mysłowicami i Sosnowcem jest coraz bliżej – wskazuje Urząd Miasta Katowice (UM). Miasto Katowice wspólnie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią (GZM), Sosnowcem i Mysłowicami wypracowało treść porozumień zawieranych w zakresie przygotowania procesu budowy Metropolitalnej Sieci Tras Rowerowych (MSTR).

Budowa dwóch velostrad – Katowice stawiają na alternatywny transport

W Katowicach stawiamy na alternatywne środki transportu. Rower jest jednym z nich. System wypożyczania rowerów miejskich w Katowicach jest największym w regionie. W bazie zarejestrowanych jest ponad 100000 osób. Połączenie Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem, tak zwaną velostradą, sprawi że rower będzie jeszcze chętniej wybierany jako środek transportu i stanie się alternatywą dla komunikacji miejskiej czy samochodu – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Budowa MSTR, to zadanie zawarte w dokumencie pn. „Ramowy program realizacji metropolitalnych dróg rowerowych w obszarze GZM”. Wypracowane porozumienia dotyczą działań na rzecz realizacji metropolitalnych dróg rowerowych. Pierwsze zawierane porozumienia będą dotyczyć dwóch połączeń rowerowych o podwyższonym standardzie: połączenia Katowice-Mysłowice i połączenia Katowice-Sosnowiec – wyjaśnia UM.

Budowa dwóch velostrad w etapach

– Połączenie Katowice-Mysłowice będzie realizowane etapowo. W pierwszym etapie Katowice, przy finansowym udziale GZM, wybudują połączenie rowerowe o długości ok. 4 km na odcinku pomiędzy Brynowem, od przejścia pieszo-rowerowego w sąsiedztwie ul. Huberta, a dzielnicą Giszowiec, przy czym od wysokości ul. Huberta do rejonu ul. Kolistej infrastruktura pobiegnie w śladzie zlikwidowanej linii kolejowej i będzie miała parametry velostrady. Ta część inwestycji jest już projektowana i zakładamy, że zostanie zrealizowana w przyszłym roku – zaznaczył Bogusław Lowak, naczelnik Wydziału Transportu UM. – W drugim etapie planowana jest realizacja przedłużenia velostrady w kierunku Mysłowic – w śladzie dawnej linii kolejki piaskowej. Etap drugi będzie podlegał pracom koncepcyjnym zleconym przez GZM – dodał naczelnik.

Połączenie Katowice – Sosnowiec znajduje się na wczesnym etapie realizacji. Zgodnie z opracowanym porozumieniem, obecnym zadaniem GZM będzie zlecenie prac koncepcyjnych dla wytyczenia połączenia rowerowego o podwyższonym standardzie, które rozpoczynać się będzie przy kampusie Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Bankowej i z wykorzystaniem „Bulwarów Rawy” oraz dawnego śladu kolejowego, łączyć się będzie z dzielnicą Borki i prowadzić będzie w kierunku Sosnowca.

Nie jedyne połączenia rowerowe

Wymienione wyżej połączenia są pierwszymi, lecz nie jedynymi planowanymi przez Katowice i Metropolię. Obecnie trwają analizy dla kolejnych połączeń rowerowych w ramach MSTR. Ponadto, na ukończeniu są również prace projektowe w zakresie infrastruktury rowerowej m.in. wzdłuż ul. Francuskiej, na odcinku od ul. Trzech Stawów do istniejącej infrastruktury wzdłuż ul. Lotnisko oraz połączenia ul. Konnej z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz trasą rowerową nr 5. Dodatkowo, trwają również prace projektowe dla dróg rowerowych przegłosowych w poprzednich latach w ramach budżetu obywatelskiego.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM Katowice

Partner Portalu

Partner Portalu