128 mln zł na termomodernizację

Blisko 128 mln zł na termomodernizację

53 projekty obejmujące termomodernizację budynków użyteczności publicznej zrealizowane zostaną w województwie świętokrzyskim – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ).

Modernizacja energetyczna obejmie głównie szkoły i przychodnie. Prace będą możliwe dzięki rozstrzygniętemu właśnie konkursowi z Regionalnego programu Operacyjnego – działanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym”. Do wnioskodawców trafi prawie 128 mln zł.

Termomodernizacja ze wsparciem z RPO

Na ogłoszony przez UMWŚ konkurs wpłynęły 83 wnioski, a pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną przeszły i zostały zakwalifikowane do dofinansowania 53 projekty. Przygotowały je gminy, powiaty, placówki oświatowe oraz inne instytucje publiczne i stowarzyszenia. Wszystkie one mogły ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z termomodernizacją i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej. Większość złożonych projektów dotyczy termomodernizacji szkół, ale też przychodni czy domów pomocy społecznej.

Na dofinansowanie wszystkich wybranych projektów Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przekaże w sumie 127 mln 675 tys. zł. Pieniądze trafią m.in. do gmin: Raków (5,7 mln zł), Łoniów (5,9 mln zł), Kluczewsko (4,3 mln zł), Skalbmierz (dotacja 3 mln 880 tys. zł), Bodzentyn (prawie 3,3 mln zł) i Bliżyna (4,2 mln zł). Środki, w kwocie 3,5 mln zł, na głęboką termomodernizację budynków Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 i 3 we Włoszczowie otrzyma powiat włoszczowski. Z kolei Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 mln 333 tys. zł na termomodernizację obiektów policyjnych w Kazimierzy Wielkiej. Zespół Szkół im Juliusza Verne’a w Kielcach dostanie prawie 1,5 mln zł.

Wartość wszystkich inwestycji, które zostaną zrealizowane dzięki przyznanym w ramach konkursu dotacjom to ponad 166 mln zł. W ramach działania „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ogłaszany będzie jeszcze jeden, ostatni konkurs. Jego termin przewidziany jest na IV kwartał tego roku.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWŚ

fot. sozosfera.pl