Badać jakość powietrza

Będą badać jakość powietrza

Równolegle z okresem grzewczym, rusza pierwszy w Polsce program popularyzujący wiedzę z zakresu zmian klimatycznych, oparty o ideę Citizen science. Uczniowie z 21 wybranych szkół z Wielkopolski, przez cały rok szkolny, będą badać jakość powietrza – wskazuje Volkswagen Poznań.

Badać jakość powietrza w celu uświadamiania i angażowania społeczeństwa

Właśnie ta firma łączy siły z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym (PPNT) w celu uświadamiania i angażowania społeczeństwa w proces badawczy, zorientowany na zachodzące wokół nas zmiany klimatyczne. Projekt „Dla błękitnego nieb” obejmie zbieranie, analizę oraz interpretację wybranych parametrów fizykochemicznych związanych z jakością powietrza atmosferycznego. W tym celu, każda zaangażowana w projekt szkoła otrzyma zestaw badawczy, który umożliwi terenowy pomiar wybranych wskaźników jakości powietrza oraz warunków atmosferycznych. Głównym założeniem projektu jest aktywne zaangażowanie społeczności w proces badawczy i popularyzację wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Specjalnie na jego potrzeby opracowano autorski program oparty o koncepcję nauki obywatelskiej (ang. Citizen science), która zakłada, że badania naukowe są prowadzone w całości lub w części wspólnie przez naukowców i obywateli – tłumaczy producent samochodów.

Założeniem naszej akcji jest przede wszystkim angażowanie szkolnych, ale też lokalnych społeczności w program badawczy oraz popularyzacja wiedzy z zakresu ochrony środowiska. „Chcemy, by aktywna edukacja na etapie szkolnym pomogła im podejmować właściwe wybory w życiu codziennym, które pomogą chronić klimat, bo to właśnie świadoma edukacja jest kluczowym elementem globalnej odpowiedzi na kryzys klimatyczny – podkreśla Jolanta Musielak, członek Zarządu Volkswagen Poznań ds. personalnych i organizacji.

Jak mała zmiana może przynieść pozytywne rezultaty?

Program, tworzony wspólnie przez naukowców z PPNT i pracowników Volkswagen Poznań daje możliwość odkrywania, badania, zadawania pytań i szukania odpowiedzi, a przez to zdobywania w praktyczny sposób wiedzy w szalenie istotnych kwestiach, dotyczących przyszłości planety i środowiska w jakim żyjemy i w jakim będą żyć następne pokolenia – podkreśla producent samochodów.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny chętnie i aktywnie włącza się w działania proekologiczne. W obliczu wyzwań klimatycznych, popieramy edukację klimatyczną w szkołach, opartą na badaniach naukowych i rzetelnej wiedzy – mówi prof. Hieronim Maciejewski, dyrektor PPNT.

Poprzez badania i porównanie uzyskiwanych w różnych miejscach wyników, uczniowie uświadomią sobie, jak można wpłynąć na powietrze i warunki mikroklimatyczne, jak mała zmiana (trawnik zamiast betonu, jazda na rowerze zamiast samochodu itp.) może przynieść pozytywne rezultaty dla środowiska – podkreśla dr inż. Tomasz Zgoła z Laboratorium Wyobraźni PPNT, autor koncepcji.

Uczniowie klas 4-8 będą badać jakość powietrza

Zakładanym rezultatem programu jest postęp w badaniach naukowych, zwiększenie zaangażowania społecznego w proces badawczy, a także wzrost zrozumienia nauki przez społeczeństwo oraz zmiana niewłaściwych nawyków i zachowań, negatywnie wpływających na środowisko.

Projekt adresowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego.

Rekrutacja do programu potrwa do 21. października br. Aby wziąć udział w projekcie każda z zainteresowanych szkół powinna wypełnić i przesłać na wskazany w regulaminie adres formularz zgłoszeniowy znajdujący się na dedykowanej stronie internetowej oraz własną pracę artystyczną odpowiadającą na pytanie: „Co mogę zrobić dla błękitnego nieba?” Forma przekazu jest dowolna. Wyboru 21 zwycięskich szkół dokona komisja złożona z przedstawicieli PPNT, Volkswagen Poznań oraz OM NSZZ Solidarność Volkswagen Poznań. Głównym kryterium oceny będzie oryginalność, kreatywność i atrakcyjność nadesłanych prac.

Szczegóły programu dostępne są na stronie internetowej https://www.volkswagen-poznan.pl/pl/dlablekitnegonieba.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Volkswagen Poznań

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny