Baza danych urządzeń grzewczych

Baza danych urządzeń grzewczych z dotacją NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że dotacja w wysokości prawie 1,2 mln zł pomoże Instytutowi Ochrony Środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu (IOŚ) sporządzić bazę informacji na temat urządzeń grzewczych, na które będzie można uzyskać dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze.

Jak zaznacza NFOŚiGW, umieszczone w bazie danych, uporządkowane i na bieżąco aktualizowane, informacje będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych.

Dofinansowanie z NFOŚiGW zostało przyznane w ramach programu priorytetowego funduszu pn. „Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska – ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych”.

Baza danych urządzeń grzewczych zostanie przygotowana przez Instytut Ochrony Środowiska

Umowę na realizację pracy podpisali 31 lipca 2019 r., dr inż. Krystian Szczepański, dyrektor IOŚ i Marek Ryszka, p.o. prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Jak podaje NFOŚiGW, przekazana kwota dotacji pokryje całkowite koszty wykonywanego przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięcia IOŚ stworzy bazę danych dotyczącą urządzeń grzewczych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, a także urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE), na zakup i montaż których będzie można uzyskać wsparcie w ramach programu Czyste Powietrze. Zbiór tych informacji będzie powszechnie dostępny na terenie wszystkich województw.

W rezultacie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz samorządy uczestniczące w Programie, nie będą musiały tworzyć oddzielnych zestawień. Ma się to przyczynić do ułatwienia składania, a następnie rozpatrywania przedkładanych wniosków. Dostępność bazy urządzeń pomoże także w podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych przez wnioskodawców i pozwoli im na szybkie porównanie parametrów energetyczno-emisyjnych urządzeń planowanych do zakupu. Realizacja zadania, w tym sukcesywna aktualizacja bazy ma potrwać do końca 2021 r.

Dzisiejsza umowa pozwoli beneficjentom z programu Czyste Powietrze na łatwiejszy dostęp do sprawdzonych urządzeń grzewczych, zaopatrzonych w certyfikaty, spełniających normy ekologiczne. Będą oni mogli swobodnie i bez czasochłonnych poszukiwań wybrać odpowiednią aparaturę grzewczą, a to z pewnością pomoże też przyspieszyć kompletowanie danych wymaganych przy przystępowaniu do programu – podkreślił dyrektor Szczepański.

Na podstawie nfosigw.gov.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

 

reklama