Badania emisji z samochodów

Badania emisji z samochodów – wniosek Komisji Europejskiej

Komisja Europejska (KE) proponuje by ponownie wprowadzić do prawodawstwa, niektóre aspekty badań emisji w rzeczywistych warunkach jazdy (RDE). Tym razem miałyby one być przyjęte przez Parlament Europejski i Radę.

Komisja Europejska (KE) przekonuje, że aktywnie działa na rzecz ochrony powietrza, przeciwdziałania zmianie klimatu i zachęcania do przechodzenia na mobilność proekologiczną.

Badania emisji z samochodów w rzeczywistych warunkach jazdy nadal obowiązują

Jak podaje KE, działania te obejmują nowe i bardziej wiarygodne badania emisji w rzeczywistych warunkach jazdy, a także udoskonalenie badań laboratoryjnych. Wysiłki te przynoszą już rezultaty. Nowe typy pojazdów z silnikami wysokoprężnymi wprowadzane do obrotu od września 2017 r., badane zarówno w laboratorium, jak i na drogach w warunkach rzeczywistych, są źródłem znacznie niższych emisji niż starsze typy pojazdów z silnikami diesla – przekonuje KE.

W grudniu 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu (TSUE) stwierdził nieważność niektórych przepisów prawa Unii Europejskiej (UE). Chodziło o część regulacji dotyczących badania emisji w rzeczywistych warunkach jazdy. Trybunał uznał wówczas, że tzw. „współczynników zgodności” nie należy przyjmować w drodze procedury komitetowej. Powinny one natomiast zostać przyjęte w drodze zwykłej procedury ustawodawczej. Stwierdzenie nieważności ma charakter częściowy i nie ma wpływu na faktyczną procedurę badania emisji z samochodów w rzeczywistych warunkach jazdy, która pozostaje w mocy i nadal musi być przeprowadzana w ramach homologacji typu – dodaje KE.

Warto zaznaczyć, że TSUE opóźnił skutki częściowego unieważnienia do lutego 2020 r. by dać KE czas na wykonanie wyroku. Aby uniknąć niepewności prawa w zakresie homologacji typu udzielonych od września 2017 r. – kiedy procedura badania emisji z samochodów w rzeczywistych warunkach jazdy stała się obowiązkowa – KE proponuje ponowne wprowadzenie tych samych współczynników zgodności do projektu rozporządzenia. Zgodnie z wezwaniem Sądu, KE przedkłada wniosek ustawodawczy w drodze zwykłej procedury ustawodawczej. W ten sposób KE podejmuje działania na rzecz zapewnienia niezbędnej pewności prawa dla organów krajowych, przemysłu i konsumentów.

Po przyjęciu rozporządzenia przez Parlament Europejski i Radę, rozporządzenie będzie bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich i stanie się obowiązujące po upływie trzech dni od ich opublikowania w Dzienniku Urzędowym UE.

Badania emisji z samochodów – potrzebna zwykła procedura ustawodawcza

Przy okazji KE przypomina, że ramy prawne dotyczące badań emisji z samochodów w rzeczywistych warunkach jazdy opracowano z wykorzystaniem procedury komitetowej. W jej ramach KE składa wniosek do ekspertów krajowych, którzy mogą zmienić wniosek przed głosowaniem. Tekst jest następnie przedkładany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do zatwierdzenia lub odrzucenia. Taką procedurę zastosowano w celu przyjęcia 2. aktu prawnego dotyczącego RDE (rozporządzenie Komisji (UE) 2016/646), w której kompromis osiągnięty przez ekspertów z państw członkowskich 28 października 2015 r. został następnie zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę.

W grudniu 2018 r. TSUE stwierdził nieważność niektórych przepisów 2. aktu prawnego dotyczącego RDE, a mianowicie tzw. „współczynników zgodności”. Współczynniki zgodności określają dopuszczalną rozbieżność między limitem emisji ustanowionym w przepisach, badanych w warunkach laboratoryjnych a wartościami procedury badania RDE, kiedy samochód jest prowadzony przez kierowcę na prawdziwej drodze, w celu stopniowego zmniejszenia tej rozbieżności.

W swoim orzeczeniu TSUE nie kwestionował technicznej konieczności istnienia współczynników zgodności. Uznał jednak, że KE przekroczyła swoje uprawnienia wykonawcze przy ustalaniu współczynników zgodności w rzeczywistych warunkach jazdy w drodze. Przekroczenie polegało na wyborze procedury komitetowej, a nie zwykłej procedury ustawodawczej. W lutym br. KE wniosła odwołanie od wyroku Sądu z uwagi na fakt, że nie zgadza się ona z jego oceną prawną.

Na podstawie informacji nadesłanej przez KE

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama

partner medialny