Wdrażanie autobusów wodorowych w Rybniku

Co się dzieje z projektem wdrażania autobusów wodorowych w Rybniku? Na tak postawione pytanie odpowiedział Urząd Miasta Rybnik (UM). Według magistratu, spółka Komunikacja Miejska jest po pozytywnych odbiorach pierwszych pięciu pojazdów. Jeśli nic się nie zmieni przyjadą one do Rybnika w drugiej połowie września br. Jednocześnie magistrat wskazał, że kolejne sztuki, z 20 zakupionych przez Rybnik, są montowane.

Dofinansowanie w wysokości 45,5 mln zł

– Dzisiaj (30 sierpnia) otworzyliśmy przetarg na dostawę wodoru – wpłynęła jedna oferta opiewająca na kwotę 56,1 zł netto za 1 kg. Co to oznacza? Oszczędność, jak widać na załączonej grafice. Cena jest zbliżona do tej, jaką niedawno otrzymała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Liczymy, również, że zgodnie z przyjętymi założeniami dotyczącymi rozwoju wodoru w Polsce, uruchomione zostaną na poziomie centralnym dotacje, co jeszcze bardziej obniży cenę wodoru i tym samym koszty eksploatacji – powiedział Łukasz Kosobucki, prezes rybnickiej spółki Komunikacja Miejska.

Przy okazji UM przypomniał, że Rybnik otrzymał dofinansowanie w wysokości 45,5 mln zł. Pochodzi ono z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i zostało udzielone na zakup 20 autobusów wodorowych. Dofinansowanie to jest jednym z pięciu najwyższych w Polsce i drugim najwyższym w województwie śląskim, jakie zostały przyznane przez NFOŚiGW ramach konkursu pn. „Zielony Transport Publiczny”. Nowe autobusy pozwolą na osiągnięcie efektu ekologicznego, jakim jest zmniejszenie emisji CO2, ograniczenie emisji tlenków azotu oraz pyłów PM10.

Umowa na dostawę 20 autobusów wodorowych i wniosek o dofinansowanie następnego zakupu

Miasto podpisało umowę z firmą PAK-PCE na dostawę 20 autobusów wodorowych. Zaczną one kursować po mieście jeszcze w tym roku, a koszt ich zakupu wyniósł 940 tys. zł za sztukę. Oznacza to, że były o ok. 500 tys. zł tańsze od autobusów zasilanych olejem napędowym, na które nie ma dotacji.

Magistrat dodaje, że jeszcze w kwietniu br. miasto złożyło wniosek o dofinansowanie do zakupu kolejnych autobusów wodorowych. Wsparcie miałoby być również udzielone w ramach programu pn. „Zielony Transport Publiczny”, faza III. Wniosek do NFOŚiGW obejmował dofinansowanie wynoszące 100% kosztów kwalifikowanych, czyli 48 mln zł. Oznacza to, że w przypadku uzyskania dofinansowania Rybnik pozyska autobusy, za które zapłaci jedynie podatek VAT, który zostanie potem odzyskany. Złożony wniosek obejmuje zakup 14 autobusów, z czego 11 to autobusy 12-metrowe oraz trzy 18-metrowe. Jeśli uda się uzyskać wnioskowane dofinansowanie, dostawy autobusów planowane są na koniec 2024 r. i początek 2025 r.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. i rys. UM Rybnik

Partner Portalu

Partner Portalu