Ankieterzy ruszyli w teren

Miasto Rzeszów przystąpiło do realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej”. W jego ramach, oprócz działań inwestycyjnych, zostanie przeprowadzona kampania informacyjno-edukacyjna, a także działania inwentaryzacyjne źródeł niskiej emisji.
 
Celem kampanii jest przede wszystkim przedstawienie korzyści zdrowotnych i społecznych, wynikających z eliminacji źródeł niskiej emisji, a także zachęcenie mieszkańców do współpracy przy inwentaryzacji źródeł niskiej emisji i tworzeniu bazy danych. Kampania ma również zachęcić rzeszowian do wymiany starych źródeł ogrzewania na proekologiczne.
 
Natomiast na podstawie przeprowadzonej na terenie miasta inwentaryzacji powstanie baza danych źródeł niskiej emisji, która umożliwi m.in. opracowanie programu ograniczania niskiej emisji dla miasta Rzeszowa. Opracowany dokument pozwoli na uszczegółowienie działań w zakresie ochrony powietrza oraz otworzy możliwość pozyskania funduszy na likwidację niskiej emisji przez osoby fizyczne i inne podmioty.
 
W związku z powyższym, lokalne władze apelują do mieszkańców o współpracę z ankieterami, którzy od września do listopada br. będą odwiedzać gospodarstwa domowe, w celu pozyskania danych niezbędnych do inwentaryzacji źródeł niskiej emisji.
 
Cały projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”.
 
Na podstawie: www.rzeszow.pl

Partner Portalu

Partner Portalu