Akcja inwentaryzacji systemów grzewczych

Akcja inwentaryzacji systemów grzewczych

Miasto Białystok przystąpiło do realizacji szczegółowej inwentaryzacji systemów grzewczych w domach białostoczan. Od 6 listopada br. ankieterzy zbierają informacje, a akcja potrwa do końca sierpnia 2020 r. Zebrane dane umożliwią m.in. poznanie rzeczywistej, a nie tylko szacunkowej skali stosowania paliw stałych na terenie Białegostoku.

Akcja inwentaryzacji systemów grzewczych – ankieterzy ruszyli w Białystok

Jak podaje Urząd Miejski w Białymstoku (UM), przeprowadzona inwentaryzacja pomoże również stwierdzić, w których rejonach miasta inwestycje mogą przynieść największy efekt ekologiczny oraz gdzie i w jakim stopniu mieszkańcy są gotowi do wprowadzania zmian lub też sami planują zmianę źródła ogrzewania.

Białostocki magistrat informuje, że ankieterzy będą realizować swoje działania przez 10 miesięcy, czyli do sierpnia 2020 r., a ich zadaniem będzie przeprowadzenie wywiadów kwestionariuszowych z mieszkańcami. W ich trakcie zapytają m.in. o stan docieplenia budynku, ogrzewaną powierzchnię, rodzaj zainstalowanych źródeł ciepła – wykorzystywanych zarówno do celów grzewczych, jak i podgrzewania wody.

Akcja inwentaryzacji systemów grzewczych od 8:00 do 20:00

Ankieterzy pracują w godzinach 8.00-20.00 i zaopatrzeni są w identyfikatory oraz upoważnienia wystawione przez Prezydenta Miasta Białegostoku. Magistrat podkreśla, że ankieterom nie wolno przekraczać progu i wchodzić do mieszkania/domu. Z uwagi na specyficzny rodzaj pracy będą oni również odwiedzać mieszkańców w weekendy.

Zachęcamy wszystkich do rozmowy z ankieterami. Tylko działając wspólnie możemy poprawić jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy. Pamiętajmy, że troska o czyste powietrze, którym wszyscy oddychamy, jest naszym wspólnym dobrem. Wyniki inwentaryzacji pozwolą określić stan ogrzewania w budynkach w mieście oraz sprawniej przygotować się do kolejnych programów dotacyjnych – powiedział Adam Musiuk, zastępca prezydenta.

Bialostocki UM zaznacza, że ankieta nie ma charakteru kontroli palenisk węglowych w budynkach, a jej jedynym zadaniem jest zgromadzenie danych potrzebnych do optymalizacji późniejszych działań.

Na podstawie www.bialystok.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama