Korzystają z Ekointerwencji

Małopolanie korzystają z Ekointerwencji

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) informuje, że po kilku dniach funkcjonowania elektronicznego formularza Ekointerwencji zgłoszono za jego pomocą ponad 70 zgłoszeń.

Dotyczyły one przypadków spalania odpadów, eksploatacji kotłów i kominków niespełniających wymagań uchwały antysmogowej oraz sprzedaży węgla złej jakości.

Korzystają z Ekointerwencji – Małopolanie dokonali 71 zgłoszeń w kilka dni

Urząd marszałkowski podaje, że od 26 marca do 3 kwietnia br. Małopolanie przesłali łącznie 71 zgłoszeń za pomocą Ekointerwencji. 45 zgłoszeń dotyczyło spalania odpadów, a 24 interwencje zawierały informacje o eksploatowaniu instalacji niezgodnie z uchwałą antysmogową. Z kolei dwa zgłoszenia były związane ze sprzedażą złej jakości węgla. Według UMWM, wszystkie zawiadomienia zostały niezwłocznie przekazane właściwym gminom, które zostały zobowiązane do przeprowadzenia kontroli.

Zgłoszenia dotyczyły terenu 30 gmin. Przy okazji UMWM zaznacza, że we wspomnianym okresie strona internetowa Ekointerwencji została odwiedzona ponad 2 tys. razy. Przedsięwzięcie cieszy się również popularnością na Facebook’u.

Od momentu udostępnienia formularza Ekointerwencji otrzymujemy średnio 10 zgłoszeń dziennie. Takie zainteresowanie ze strony mieszkańców regionu to najlepszy dowód, że pomysł uproszczenia mechanizmu informowania o zagrożeniach dla środowiska był trafiony. Poprawa jakości powietrza to jeden z priorytetów województwa. Jesteśmy przekonani, że zaangażowanie Małopolan w walkę ze smogiem sprawi, że będzie ona efektywniejsza – mówi Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa.

Jak zaznacza UMWM, za pośrednictwem formularza można zgłaszać – również anonimowo – wszelkie przypadki łamania przepisów środowiskowych. Można tego dokonać, niezależnie od miejsca pobytu i bez potrzeby szukania aktualnych danych kontaktowych. Każde zgłoszenie zostaje automatycznie przekierowane do właściwego organu kontroli. Jednocześnie UMWM prosi właściwe organy o informację zwrotną na temat wyników przeprowadzonych działań kontrolnych.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama