330 kontroli instalacji grzewczych

330 kontroli instalacji grzewczych w grudniu w Krakowie

W grudniu ub.r. krakowscy strażnicy miejscy przeprowadzili 330 kontroli instalacji grzewczych. W efekcie przeprowadzonych inspekcji municypalni ujawnili 11 wykroczeń, nałożyli dwa mandaty karne i przygotowali sześć notatek pod wniosek o ukaranie do sądu, a także pouczyli trzy osoby.

330 kontroli instalacji grzewczych w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej

Jak zaznacza Urząd Miasta Krakowa (UM), wobec osób ignorujących przepisy uchwały antysmogowej strażnicy miejscy wyciągali konsekwencje, wynikające z przepisów prawa. Ujawnione wykroczenia kończyły się pouczeniem, mandatem karnym do 500 zł lub skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu (grzywna do 5 tys. zł.).

Każdy ujawniony przypadek spalania paliw stałych był rozpatrywany indywidualnie, a decyzje o sankcjach lub ich braku strażnicy podejmowali m.in. w oparciu o aspekty socjalne, formalno-prawne i techniczne.

W ostatnich tygodniach patrole prowadziły intensywne kontrole m.in. rejonu Kazimierza i samego Rynku Podgórskiego, skąd dochodziły niepojące sygnały od mieszkańców o naruszeniach przepisów uchwały antysmogowej – dodaje magistrat.

Magistrat apeluje przy okazji, aby wszelkie podejrzenia związane ze spalaniem paliw stałych w domowych instalacjach grzewczych zgłaszać bezpośrednio do dyżurnych straży miejskiej pod numerem 986.

Na podstawie www.krakow.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama