W zakresie spalania odpadów

2 tys. kontroli w zakresie spalania odpadów

W minionym roku strażnicy miejscy przeprowadzili ponad 2 tys. kontroli w zakresie spalania odpadów w przydomowych instalacjach grzewczych – poinformował Urząd Miasta Poznania (UM) i wyliczył, że stwierdzono ok. 500 uchybień. W 472 przypadkach winnych ukarano, a w 20 kolejnych przypadkach skierowano sprawę do sądu. Do badań laboratoryjnych funkcjonariusze przekazali 80 próbek popiołu.

Poznańscy municypalni w 2020 r. przeprowadzili 2 tys. kontroli w zakresie spalania odpadów

Kontrole z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, a w szczególności ich spalania oraz jakości używanego opału, należą do najczęściej podejmowanych interwencji Ekopatrolu oraz strażników rejonowych Straży Miejskiej Miasta Poznania (SMMP). W 2020 r. funkcjonariusze przeprowadzili 2319 kontroli spalania odpadów ujawniając ok. 500 uchybień. Jak wskazuje UM, najczęściej dochodziło do spalania starych mebli. Płyty wiórowe pokryte sztucznymi okleinami przez wielu mieszkańców nadal są traktowane jak drewno opałowe. Magistrat dodaje, że było też kilkanaście przypadków, w których municypalni ujawnili proceder wypalania kabli, gdzie w ogniskach spalano plastikową otulinę w celu odzyskania miedzi.

W trakcie czynności kontrolnych, w sytuacjach wątpliwych, czyli wówczas gdy funkcjonariusze mieli informacje, że spalane były odpady, a osoba poddana kontroli zaprzeczała temu, pobierane były próbki popiołu, które przekazywano następnie do badań laboratoryjnych. W minionym roku strażnicy pobrali 80 takich próbek. W zdecydowanej większości wyniki badań jasno wskazywały na spalanie odpadów, z podaniem konkretnych materiałów – np.. drewna pokrytego farbą olejną czy innych części stolarki budowlanej, takich jak ramy okienne, ościeżnice drzwi itp. – podkreśla magistrat.

Kontrole nie tylko w zakresie spalania odpadów

W minionym roku przeprowadzono również 489 kontroli jakości paliwa używanego do ogrzewania budynków, a – jak zaznacza UM – podstawą do takich działań jest tzw. uchwała antysmogowa przyjęta przez sejmik województwa wielkopolskiego. W ramach tych kontroli strażnicy sprawdzali wilgotność drewna opałowego, a na podstawie certyfikatów określali, czy zakupione paliwo może być spalane. W 78 przypadkach, w których stwierdzono nieprawidłowości municypalni nałożyli na sprawców sankcje przewidziane prawem (mandaty lub pouczenia).

Na podstawie www.poznan.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama