Rozwój infrastruktury ładowania

1,87 mld zł na rozwój infrastruktury ładowania „elektryków” i stacji tankowania wodoru

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że przekaże 1,87 mld zł na rozwój infrastruktury ładowania i tankowania pojazdów bezemisyjnych. Z tej kwoty 1 mld zł zostanie skierowany na rozwój sieci elektroenergetycznej przeznaczonej na na potrzeby ładowarek pojazdów elektrycznych, a 870 mln zł wesprze inwestycje w same ładowarki i stacje wodoru.

Rozwój infrastruktury ładowania w ramach strategii elektromobilności

Nabór wniosków w programie priorytetowym „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” ma zostać uruchomiony 7. stycznia 2022 r. Dzięki niemu – w ramach wytyczonej przez rząd strategii rozwoju elektromobilności – w całej Polsce powstanie sieć ponad 17 tys. punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz 20 stacji wodoru. Budżet programu wynosi 870 mln zł – informuje NFOŚiGW.

Z bezzwrotnych dotacji na budowę infrastruktury będą mogły skorzystać samorządy, firmy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz rolnicy indywidualni. Celem jest upowszechnienie w Polsce samochodów zeroemisyjnych, jak również przemysłu i usług, zwłaszcza w sektorach działających na rzecz elektromobilności, takich jak produkcja ładowarek, wytwarzanie wodoru, IT itd.

Rozwój infrastruktury ładowania i tankowania wodorem dla poprawy powietrza

W Polsce obecnie zarejestrowanych jest ponad 32 tysiące samochodów osobowych z napędem elektrycznym, niemal 1500 elektrycznych pojazdów dostawczych i ciężarowych, około 12 tysięcy elektrycznych motorowerów i motocykli oraz ponad 600 autobusów zasilanych prądem z baterii. Te liczby będą jednak szybko wzrastać w związku z rozwijaniem programu „Mój elektryk”, który wspiera zakup i leasing aut zeroemisyjnych. Dlatego ministerstwo dostrzega potrzebę równoległej rozbudowy infrastruktury ładowania, czego wyrazem jest nowy program wsparcia ogłoszony przez Narodowy Fundusz. Ekologicznym i społecznym efektem tego projektu będzie poprawa stanu powietrza w całym kraju, a co za tym idzie – jakości życia Polaków – podkreśliła Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Co będzie mogło być dofinansowane?

Program przewiduje dofinansowanie przedsięwzięć polegających na: utworzeniu punktów ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, wyłącznie na potrzeby własne, które nie będą wykorzystywane do świadczenia usługi ładowania (budżet 70 mln zł), budowie stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innych niż ogólnodostępne stacje ładowania (budżet 70 mln zł), budowie ogólnodostępnych stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW albo przebudowie ogólnodostępnych stacji ładowania skutkującej przyrostem ich mocy do co najmniej 50 kW (budżet 630 mln zł), a także na budowie lub przebudowie ogólnodostępnych stacji wodoru (budżet 100 mln zł). Łącznie w ramach realizacji programu planuje się stworzenie lub przebudowanie 17760 różnego typu punktów i stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz 20 stacji tankowania wodoru – wylicza NFOŚiGW.

Zwiększyć udział ogólnodostępnych ładowarek szybkich

Budżet programu wyniesie 870 mln złotych, co pomoże znacznie zwiększyć dostępność ładowarek, również zlokalizowanych w małych i średnich miejscowościach, dla których zostały przewidziane specjalne przywileje. To powinno upowszechnić zainteresowanie pojazdami elektrycznymi. Równolegle program będzie wspierał polskie kompetencje przemysłowe w zakresie budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych i ich tankowania wodorem. Sukcesy polskich firm w tym segmencie rynku elektromobilności potwierdzają, że działania Narodowego Funduszu wzmocnią ich pozycję rynkową – – zaznacza Maciej Chorowski, prezes Zarządu NFOŚiGW.

Na razie w Polsce mamy około 1700 stacji ładowania pojazdów elektrycznych, z których tylko nieco ponad 30% to punkty ładowania prądem stałym (DC), a niemal 70% wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. Oferta finansowa NFOŚiGW powinna zwiększyć udział ogólnodostępnych ładowarek szybkich i o dużej mocy. Techniczna wykonalność tego planu jest uzależniona od rozwoju sieci elektroenergetycznej. Dlatego Narodowy Fundusz równolegle zaoferuje wsparcie dla operatorów sieci dystrybucyjnej na inwestycje w budowę linii energetycznych oraz stacji transformatorowych, które są niezbędne do budowy szybkich stacji ładowania pojazdów. Na ten cel dodatkowo przeznaczymy 1 mld złotych – zaznacza Artur Lorkowski, wiceprezes Zarządu NFOŚiGW.

Rozwój infrastruktury ładowania niemożliwy bez rozwoju sieci dystrybucyjnej

Rozwój sieci dystrybucyjnej będzie realizowany poprzez program priorytetowy pod nazwą „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych”, który jest skierowany do operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD). Budżet tego przedsięwzięcia wynosi 1 mld zł, a pieniądze (w formie dotacji) będą przeznaczone na budowę, rozbudowę i modernizację ok. 4000 km linii elektroenergetycznych (napowietrznych i podziemnych) oraz stworzenie ok. 800 stacji transformatorowo-rozdzielczych. Program będzie finansowany z Funduszu Modernizacyjnego – podsumowuje NFOŚiGW.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama