Autobusy elektryczne

168 mln zł na autobusy elektryczne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) informuje, że 10 września br. rozpocznie się drugi nabór wniosków o dofinansowanie zakupu autobusów elektrycznych.

Dofinansowaniem będą także objęte szkolenia dla kierowców oraz modernizacja lub budowa stacji ładowania pojazdów publicznego transportu zbiorowego.

Autobusy elektryczne – dofinansowanie z NFOŚiGW

W przedsięwzięcia jednostek samorządu terytorialnego (JST), polegające na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie publicznym, NFOŚiGW zainwestuje 168 mln zł.
Dofinansowanie będzie przydzielane w formie dotacji (zarezerwowano na ten cel ok. 19 mln zł) oraz preferencyjnych pożyczek (łącznie ok. 149 mln zł). W pierwszym przypadku NFOŚiGW czeka na wnioski do 28 września br., a w drugim – do 17 grudnia br. dofinansowanie będzie udzielane w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) – GEPARD – Bezemisyjny transport publiczny.

Szansę na dotacje mają przedsięwzięcia dotyczące zakupu nowych autobusów elektrycznych i szkolenia kierowców z obsługi bezemisyjnego taboru. Pożyczki będą natomiast udzielane na projekty z zakresu infrastruktury i zarządzania. Może nimi być objęta modernizacja bądź budowa stacji ładowania pojazdów publicznego transportu zbiorowego w zakresie dostosowania do autobusów elektrycznych. Jest tu wszakże jedno obostrzenie, mianowicie taka stacja ładowania może być wykorzystywana wyłącznie do obsługi publicznego transportu zbiorowego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego (JST) liczące do 100 tys. mieszkańców. Ponadto uprawnione o aplikowanie są spółki komunalne, które działają w celu wykonania zadań JST liczących do 100 tys. mieszkańców związanych z publicznym transportem zbiorowym oraz inne podmioty świadczące usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie umowy zawartej z JST liczących do 100 tys. mieszkańców.

Autobusy elektryczne dla Szczecina, Gdyni i Polkowic

Przy okazji NFOŚiGW informuje, że w pierwszym naborze dotyczącym bezemisyjnego transportu publicznego (wnioski były przyjmowane od 4 września 2017 r. do 30 marca 2018 r.) do dofinansowania zakwalifikowały się proekologiczne przedsięwzięcia transportowe trzech miast. W maju 2018 r. umowy o dofinansowanie zakupu autobusów elektrycznych podpisano ze Szczecinem, Gdynią i Polkowicami. Łączna wartość tych umów wynosi ok. 37,3 mln zł, przy wsparciu sięgającym ok. 12,4 mln zł. Kolejny wniosek – z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu – jest jeszcze na etapie procedowania.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama