147 źródeł ciepła

147 źródeł ciepła mogą wymienić mieszkańcy Jeleniej Góry

W oddziale Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW) w Jeleniej Górze Anna Korneć-Bartkiewicz, pełnomocnik Zarządu Funduszu oraz Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry podpisali wczoraj (22 września 2020 r.) umowę, na mocy której Miasto otrzyma z WFOŚiGW ponad 716 tys. zł. Środki te przeznaczone będą na dotacje dla mieszkańców, a dzięki nim ma się udać wymienić 147 źródeł ciepła, które emitują duże ilości zanieczyszczeń.

147 źródeł ciepła wymienią jeleniogórzanie ze wsparciem z WFOŚiGW we Wrocławiu

Niezmiernie cieszy mnie fakt, że dzięki wsparciu WFOŚiGW we Wrocławiu mieszkańcy naszego miasta otrzymają wsparcie finansowe. Fundusz poprzez realizację programu „Czyste Powietrze” dofinansowuje wymianę źródeł ciepła w domkach jednorodzinnych, a teraz dzięki temu, że udało się nawiązać współpracę z władzami miasta również mieszkańcy domów wielorodzinnych będą mogli uzyskać wsparcie finansowe na wymianę przestarzałego pieca – powiedziała Anna Korneć-Bartkiewicz.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przekazał pieniądze na realizację zadań z Programu priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego edycja II”. – Fundusz rozpoczął już realizację III edycji programu, który ma szczególnie preferencyjne warunki dla gmin uzdrowiskowych. Liczę na to, że Miasto Jelenia Góra niebawem złoży kolejny wniosek o pozyskanie środków dla mieszkańców Cieplic. Jakość powietrza w Cieplicach jest szczególnie ważna ze względu na uzdrowiskowy charakter tej dzielnicy, a koszty wymiany pieca są wciąż dużym wydatkiem dla przeciętnego gospodarstwa domowego. Dotacja dla mieszkańców jest tu niezmiernie ważna – dodała Anna Korneć-Bartkiewicz.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WFOŚiGW we Wrocławiu

fot. WFOŚiGW we Wrocławiu

reklama

 

reklama