1032 kontrole źródeł ogrzewania

1032 kontrole źródeł ogrzewania w Rybniku

1032 kontrole źródeł ogrzewania przeprowadzili w styczniu br. rybniccy strażnicy miejscy. Wystawiono liczne mandaty i pouczenia – podkreślił Urząd Miasta Rybnika (UM).

W Rybniku municypalni przeprowadzili w styczniu 1032 kontrole źródeł ogrzewania

Od początku roku w województwie śląskim obowiązuje uchwała antysmogowa, nakładająca na mieszkańców obowiązek wymiany kotłów węglowych, użytkowanych dłużej niż 10 lat. Rybnicka Straż Miejska prowadzi sukcesywne kontrole sprawdzające, jak mieszkańcy wywiązują się z tego obowiązku.

W sumie, w styczniu w Rybniku przeprowadzone zostały 1032 kontrole źródeł ogrzewania. Ich efektem są 22 mandaty, 72 pouczenia i pięć wniosków do sądu.

Mandaty w wysokości 500 zł strażnicy wystawiają są w sytuacji, kiedy właściciel nieruchomości nie dopełnił obowiązku wymiany źródła ogrzewania, i jak dotąd nie zrobił też żadnego ruchu w kierunku dokonania takiej wymiany – tłumaczy UM. Z kolei pouczenia udzielane są w przypadku, kiedy piec nie został jeszcze wymieniony, ale właściciel nieruchomości jest w trakcie załatwiania formalności, związanych z instalacją nowego źródła ogrzewania, np. czeka na podłączenie do sieci gazowej albo ciepłowniczej bądź na dostawę pieca. W takich przypadkach strażnicy wyznaczają kolejne terminy kontroli.

Natomiast wnioski o ukaranie są składane do sądu w sytuacji, w której właściciel nieruchomości nie zamierza zmienić sposobu ogrzewania swojego domu, świadomie nadal trując innych. W takiej sytuacji to sąd rozstrzygnie o wysokości kary, a jak tłumaczy UM, maksymalnie może to być 5 tys. zł.

1032 kontrole źródeł ogrzewania w styczniu, a jak to wyglądało w ostatnim tygodniu miesiąca?

W ostatnim tygodniu stycznia br. strażnicy przeprowadzili 283 kontrole – w ich efekcie zostało nałożonych siedem mandatów, udzielono też 15 pouczeń, a do sądu skierowano trzy wnioski o ukaranie.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM Rybnika

Partner Portalu

Partner Portalu