Nota prawna

  1. Właścicielem i wydawcą portalu jest SOZOSFERA Piotr Strzyżyński.
  2. Niektóre treści prezentowane na stronach portalu sozosfera.pl chronione są na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ta zawartość portalu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że wydawca portalu: SOZOSFERA Piotr Strzyżyński wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem korzystania z treści dla użytku osobistego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.
  3. Teksty opublikowane na portalu sozosfera.pl prezentują wyłącznie poglądy ich Autorów. Nie należy ich utożsamiać z poglądami redakcji. Również opinie wyrażane w publikowanych informacjach nie odzwierciedlają poglądów redakcji i wydawcy, a mają charakter informacyjny.
  4. Dokładamy wszelkiej staranności, aby zapewnić wysoką jakość i rzetelność publikowanych materiałów. Nie mniej jednak nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne błędy mogące pojawić się w udostępnianych tekstach.
  5. Informujemy też, że publikacji nie należy traktować jako jedynej podstawy podejmowanych decyzji i działań lub ich zaniechania. Tym samym Wydawca portalu ani Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie poniosą Czytelnicy w przypadku kierowania się publikowanymi treściami w swych działaniach, a korzystanie z portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko użytkownika.
  6. Nazwy handlowe (firm i produktów) zmieszczone na stronach portalu sozosfera.pl zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych lub reklamowych.
  7. Wydawca portalu nie ponosi też odpowiedzialności za treści znajdujące się w materiałach reklamowych oraz w treściach, do których przekierowują hiperłącza umieszczone na stronach.
  8. Informujemy, iż „pobyt” użytkowników na stronach portalu sozosfera.pl jest monitorowany dla celów statystycznych i reklamowych.
  9. Wszelkie czynności mogące zagrozić bezpieczeństwu portalu są zabronione, a w przypadku ich wykrycia podjęte zostaną odpowiednie kroki włącznie z wykorzystaniem środków prawnych.
Shortcode field is empty!