Wykorzystanie biomasy leśnej

Zrównoważone wykorzystanie biomasy leśnej w produkcji energii – list otwarty naukowców

Polscy naukowcy apelują w liście otwartym do rządu i Parlamentu o ograniczenie wykorzystania biomasy leśnej w produkcji energii. Nieracjonalne wykorzystanie tego surowca nie tylko nie sprzyja ochronie klimatu, ale może powodować skutek wręcz odwrotny. Wykorzystanie biomasy leśnej może wywoływać również inne skutki negatywne – podkreślają naukowcy podpisani pod listem.

Wykorzystanie biomasy leśnej w produkcji energii – nie można zagwarantować redukcji emisji gazów cieplarnianych

Opublikowany wczoraj list koncentruje się na problemie wykorzystania lasów w produkcji energii. „Bioenergia z biomasy leśnej przez długi czas była postrzegana jako odnawialna i neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla, tak jak energia słoneczna i wiatrowa.” – napisano we wstępie listu. Bioenergia to energia, głównie elektryczna i cieplna, uzyskana ze spalania materiałów biologicznych, np. drewna. Tymczasem „spalanie drewna leśnego do produkcji energii na dużą skalę zagraża bioróżnorodności i wpływa na zmiany klimatu. Co istotne, wykorzystanie biomasy leśnej do celów energetycznych przyśpiesza i potęguje wycinkę lasów.” – wskazano dalej w liście.

„Naukowe dowody pokazują wyraźnie, że zerowy bilans emisji CO2 z biomasy nie może być zakładany z góry. Dopóki cały ślad węglowy pochodzący z wykorzystywania biomasy nie zostanie uwzględniony w obliczeniach, nie można zagwarantować realnej i efektywnej redukcji emisji gazów cieplarnianych.” – opisują autorzy listu kontrowersje związane z wykorzystaniem energii z biomasy leśnej w walce z katastrofą klimatyczną oraz traktowaniem jej jako neutralnej pod względem emisji CO2.

Kryzys klimatyczny tym dotkliwszy im mniej ochrony przyrody

Lasy pełnią niezwykle ważną rolę w procesie łagodzenia zmian klimatu i są dla nas niezbędnym narzędziem w dobie katastrofy klimatycznej. Kryzys klimatyczny i środowiskowy będzie tym silniej nas dotykał, im mniej skutecznie będziemy chronić różnorodność biologiczną. Tym skuteczniejsza będzie nasza „walka” z kryzysem, im lepiej będziemy sobie radzić z ochroną przyrody na planecie. W obliczu planetarnego kryzysu każde działanie uszczuplające zasoby przyrodnicze, ilość biomasy w przyrodzie, jest przeciwskuteczne i nierozumne – komentuje prof. dr hab. Piotr Skubała, z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wykorzystanie biomasy leśnej w produkcji energii – apel do władz

„List otwarty naukowców dotyczący zrównoważonego wykorzystania biomasy leśnej w produkcji energii” jest także apelem do władz o weryfikację założeń „Polityki energetycznej państwa” i „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu”. Naukowcy zwracają się o:

  • wprowadzenie górnego pułapu dla wykorzystywania biomasy do produkcji energii na poziomie, który będzie umożliwiał jej zrównoważone dostarczanie (ustalonego na podstawie maksymalnego zrównoważonego potencjału krajowej podaży biomasy, uwzględniającego konkurencyjne zastosowania w innych sektorach);
  • zapewnienie optymalnego i wydajnego systemu wykorzystywania źródeł biomasy, zgodnego z zasadą kaskadowego wykorzystywania;
  • zapewnienie, że na skalę przemysłową w celach energetycznych wykorzystywana będzie tylko biomasa leśna odpadowa;
  • włączenie poprawnego rozliczania śladu węglowego z biomasy;
  • przedstawienie kompleksowych i wiążących kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Bioenergia pułapką zamiast alternatywą

Bioenergia, która miała być ekologiczną alternatywą dla węgla, stała się pułapką, z której coraz trudniej uciec. Czy próbując odchodzić od stosowania paliw kopalnych, powinniśmy dosłownie „puszczać z dymem” środki finansowe, które moglibyśmy zainwestować w zrównoważone, niskoemisyjne źródła energii, takie jak energia wiatru i słońca? Dla nas to pytanie retoryczne – komentuje Piotr Skubisz z Instytutu Spraw Obywatelskich.

W podsumowaniu listu można przeczytać, że „bioenergia z drewna nie jest dobrym rozwiązaniem problemu zmian klimatu – nie jest to energia wolna od emisji dwutlenku węgla, może wręcz prowadzić do jego emisji większej nawet niż z paliw kopalnych. Rozwiązaniem problemu zmian klimatycznych na świecie jest ochrona i odbudowa lasów, a nie ich spalanie.”.

List został napisany z inicjatywy Instytutu Spraw Obywatelskich, który od kilku lat zajmuje się tematem bioenergii i jej zrównoważonego wykorzystywania. List podpisali naukowcy – specjaliści zajmujący się środowiskiem i klimatem z całej Polski.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama