zmagazynować energię

Zmagazynować energię z odnawialnych źródeł

Wynoszące ponad milion euro dofinansowanie z międzynarodowego programu ERA-NET pozwoli naukowcom z Politechniki Gdańskiej (PG) i trzech innych europejskich ośrodków badawczych rozwijać nowoczesne technologie służące do magazynowania i przetwarzania energii czerpanej z wodoru, określanego mianem paliwa przyszłości.

Pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł często może się odbywać tylko w określonym miejscu lub czasie, dlatego musi być ona w jakiś sposób magazynowana. Znakomitym nośnikiem energii chemicznej, która za pomocą odpowiednich reakcji elektrochemicznych może być zamieniana w elektryczną, jest wodór – tłumaczy dr inż. Sebastian Wachowski z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG.

Projekt FunKeyCat, czyli zmagazynować energię z paliwa przyszłości

Jak zaznacza PG, projekt FunKeyCat (Functional Grading by Key doping in Catalytic electrodes for Proton Ceramic Cells, czyli Gradient funkcjonalny uzyskany poprzez kluczowe domieszkowanie w katalitycznie aktywnych elektrodach dla ogniw z ceramicznym przewodnikiem protonowym) ma pozwolić na opracowanie materiałów ceramicznych służących do budowy elektrod stosowanych w ogniwach paliwowych, dzięki którym z paliwa wodorowego można będzie wytwarzać energię elektryczną. Inne ich zastosowanie to konstrukcja elektrolizerów pary wodnej, czyli maszyn wykorzystujących energię elektryczną do separacji pary w czysty wodór i tlen. Oba te urządzenia są kluczowymi elementami tzw. energetyki wodorowej, która w połączeniu z odnawialnymi źródłami energii (OZE) pozwala stworzyć samowystarczalny system energetyczny.

Wykorzystanie elektrolizerów pary wodnej i energii z OZE do produkcji wodoru pozwala zmagazynować energię, natomiast ogniwa paliwowe mogą zamienić wodór w energię elektryczną zawsze i wszędzie, gdzie jest to potrzebne. Celem projektu FunKeyCat jest poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie materiałów elektrodowych, które uczynią te urządzenia bardziej wydajnymi i przybliżą ich komercjalizację – dodaje naukowiec z PG.

Projekt FunKeyCat i naukowcy z czterech różnych instytucji

Całkowity budżet projektu wynosi ponad milion euro, natomiast budżet jego polskiej części to przeszło 200 tys. euro (ok. 900 tys. zł). Jak zaznacza PG, projekt FunKeyCat będzie realizowany przez naukowców z czterech różnych instytucji w trzech krajach – Uniwersytetu w Oslo i instytutu SINTEF również z Norwegii, Instytutu Technologii Chemicznej Hiszpańskiej Narodowej Rady Naukowej oraz Politechniki Gdańskiej. Całym przedsięwzięciem kierować będzie prof. Truls Norby z Uniwersytetu w Oslo, natomiast za jego polską część odpowiedzialny jest wspomniany dr inż. Sebastian Wachowski.

Projekt, dofinansowany w konkursie M-ERA.NET 2 prowadzonym przez Narodowe Centrum Nauki, będzie trwać trzy lata. Do osiągnięcia zamierzonych celów zostaną wykorzystane różne techniki addytywnego wytwarzania materiałów, takie jak np. druk 3D. Jednym z istotnych elementów przedsięwzięcia jest zaangażowanie młodych ludzi w pracę naukową, dlatego w każdym roku trwania projektu przewidziane są trzy stypendia, jedno dla doktoranta oraz dwa dla studentów studiów magisterskich. Pierwsze konkursy stypendialne zostaną ogłoszone we wrześniu bieżącego roku.

Na podstawie media.pg.edu.pl

fot. PG