Złap oddech!

Podczas międzynarodowej konferencji „Czystsze powietrze i lepsze zdrowie w Europie Środkowej”, która odbyła się 3 czerwca br. w Katowicach, podsumowano trzyletni projekt „TAB – Take a breath”.Jego podstawowym celem było wzmocnienie kompetencji administracji lokalnej i regionalnej oraz zwiększenie świadomości mieszkańców i lokalnych przedsiębiorstw w zakresie działań i planów związanych z jakością powietrza.
 
W projekt zaangażowanych było ośmiu partnerów z pięciu krajów: Główny Instytut Górnictwa i Miasto Sosnowiec (Polska), Narodowy Instytut Zdrowia Środowiskowego z Budapesztu i Miasto Varpalota (Węgry), Region Usti (Czechy), Miasto Velenje oraz Instytut Badań Środowiskowych i Współpracy Przemysłowej (Słowenia), a także Instytut Leśnictwa i Ochrony Środowiska z Turynu (Włochy).
 
Analiza wyników badań jakości powietrza w wybranych ośrodkach potwierdziła, że w Polsce praktycznie udało się rozwiązać problem największych punktowych źródeł zanieczyszczenia powietrza (z przedsiębiorstw przemysłowych). Jednak nadal zaniepokojenie budzą w tym zakresie źródła związane z indywidualnymi wyborami mieszkańców, m.in. transport i ogrzewanie domów.
 
W efekcie realizacji projektu powstał szereg narzędzi, które mogą wspomóc dążenia do poprawy jakości powietrza w miastach. Należą do nich metodyka oceny charakteru i stopnia zanieczyszczenia powietrza oraz jego interakcji ze zdrowiem mieszkańców, podręcznik szkoleń dla administracji, który pozwoli na podniesienie kompetencji pracowników, czy lokalne platformy zdrowia i środowiska, stanowiące forum wymiany informacji i koordynacji podejmowanych działań przez administrację lokalną, przemysł i organizacje pozarządowe. Podjęto też całą gamę inicjatyw zwiększających świadomość mieszkańców, dotyczącą negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na ich zdrowie. Stworzono również Wirtualne Obserwatorium Jakości Powietrza w miastach partnerskich, dostępne dla mieszkańców poprzez Internet, gdzie znajdują się bieżące informacje na ten temat wraz z możliwością promowania rozwiązań w zakresie wdrażania działań dla poprawy jakości powietrza. Dzięki zaawansowanym metodom modelowania sprawdzono np., jakie efekty mogą dać inwestycje planowane w konkretnych dzielnicach miasta, w których znajduje się wiele indywidualnych palenisk (m.in. zastąpienie części takich pieców ciepłem z sieci ciepłowniczej czy termomodernizacja kilkunastu budynków).
 
Podczas konferencji odbyło się także uroczyste podpisanie przez prezydentów miast i przedstawicieli regionów deklaracji dotyczącej upowszechniania i wdrażania wyników projektu TAB.
Trzyletnie przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
 
Na podstawie: www.gig.eu

Partner Portalu

Partner Portalu