Zespół ds. Kryzysu klimatyczno-ekologicznego

Zespół ds. Kryzysu klimatyczno-ekologicznego powołany

Profesor Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego (UW), wydał zarządzenie o powołaniu zespołu doradczego ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Będzie on funkcjonował pod nazwą „Uniwersytet Warszawski dla klimatu”. Jak zaznacza UW, zadaniem zespołu jest przede wszystkim opracowanie strategii działań na rzecz klimatu, które może podjąć uczelnia.

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego powołał zespół ds. Kryzysu klimatyczno-ekologicznego

W skład zespołu doradczego wchodzi 14 członków społeczności akademickiej. Są to zarówno pracownicy naukowi i administracyjni, jak i przedstawiciele studentów oraz doktorantów – zaznacza UW.

Zespół będzie poruszał kwestie przeciwdziałania kryzysowi ekologiczno-klimatycznemu i zagadnienia społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu wobec tego zjawiska. W planach ma m.in. rozpoznanie potrzeb i opracowanie metod zmniejszenia negatywnego wpływu uczelni na środowisko przyrodnicze. W tym celu będzie współpracować z naukowcami i innymi członkami społeczności akademickiej oraz z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami władz państwowych i samorządowych. Jednym z zadań zespołu jest również przygotowywanie stanowisk i rekomendacji dla poszczególnych jednostek UW.

W skład zespołu wchodzą naukowcy reprezentujący różne dyscypliny, w tym m.in. fizykę, ekonomię i biologię. Jego członkami są również przedstawiciele doktorantów, studentów, a także pracownicy administracyjni. Przewodniczącą zespołu jest dr Magdalena Budziszewska z Wydziału Psychologii UW.

Politycy słuchajcie młodych ludzi!

Kwestia konieczności podjęcia działań na rzecz zapobiegania skutkom zmian klimatu została też podjęta podczas inauguracyjnego przemówienia prof. Marcina Pałysa. – Najbardziej znana aktywistka na rzecz klimatu Greta Thunberg apelowała kilkanaście dni temu w amerykańskim kongresie: „My chcemy, aby to nauka została usłyszana”. Na ulicach polskich miast, w dniu młodzieżowego strajku klimatycznego, można było zobaczyć plakaty z hasłem: „politycy, słuchajcie naukowców”. Ja, patrząc na ich wyostrzoną świadomość, chcę zaapelować: politycy, słuchajcie tych młodych ludzi. To dla nich organizujecie ten świat i to oni okazują się bardziej dalekowzroczni – powiedział rektor UW.

Uniwersytet zaznacza przy tym, że istnieje konsensus naukowy co do tego, że ocieplenie klimatu spowodowane działaniami człowieka stanowi poważne niebezpieczeństwo dla przyszłości środowiska przyrodniczego i dla ludzi. Uczelnia stwierdza też, że jej rolą, jest zwiększanie świadomości dotyczącej wyników tych badań i konsekwencji zmian, które postępują.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UW

fot. Mirosław Kaźmierczak/UW

reklama

reklama

 

partner medialny